Blomme Pieter, De Tijd, Alarmerend begrotingsnieuws voor Michel

vrijdag 23 september 2016

Intussen wordt in de regering al nagedacht over besparingspistes. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) moet in principe nog bijna 700 miljoen euro besparen om haar begrotingsdoelstelling te halen. De verwachting is dat ze daarin zal slagen.
Pag. 3

Het Laatste Nieuws, Tips te grabbel op anorexia-sites, maar minister kan niets doen

dinsdag 20 september 2016

Jongeren die aan anorexia lijden, vinden op internet moeiteloos tips over hoe ze nóg minder kunnen eten. Toch kan minister De Block weinig doen tegen die ‘pro-ana-sites’. “Je kan niet zomaar blogs of websites van het internet halen, zeker niet als ze een server in het buitenland hebben.” “Wij geloven eerder in sensibilisering van jongeren, ouders en hun omgeving”, aldus haar kabinet. “Jongeren die met deze problematiek worstelen, baseren zich immers niet alleen op zaken die ze op het internet vinden.”
Pag. 5

De Poot, De Apotheker, Belangrijke herfst voor de zorgsector

maandag 19 september 2016

Minister De Block hult zich in hardnekkig stilzwijgen. Voor ze voor iedereen het woord zal voeren, zullen we niet weten wat haar concrete plannen met de apothekers zijn.
Maggie De Block geeft zelf, in antwoord op een mondelinge vraag van Yoleen Van Camp (N-VA) toe dat “in het model dat wij voorstellen, de patiënt centraal zal staan, patiënt empowerment belangrijk zal zijn en de autonomie van de patiënt, alsook van elke zorgverstrekker, versterkt zal worden. We gaan naar een heel ander model dan het huidige piramidaal model, waar de artsen aan de top van de piramide staan. We gaan naar een model waarin zorgverstrekkers op gelijke voet en autonoom kunnen werken en waar rond de patiënt multidisciplinair en in volle overleg moet worden gewerkt.”
Pag. 1

Dieter Dujardin, Het Laatste Nieuws, “Deze coalitie moet begroting op orde krijgen, anders lukt het nooit meer”

maandag 19 september 2016

Interview met Mr. De Croo.
“Begrotingsevenwicht blijft haalbaar, als iedereen zijn beloftes maar uitvoert.” Open Vld-vicepremier De Croo verzet zich tegen de steeds luider klinkende suggestie om het saneringstempo te milderen. “Als zelfs deze coalitie zijn engagement niet nakomt, lukt het nooit meer.”
Als iedereen zijn werk doet, moet dat lukken. Onze partij doet dat. Open Vld-ministers hebben 56% van de besparingen van deze regering gerealiseerd. Maar als je nu al zegt dat het niet gaat lukken, dan wordt het uiteraard heel lastig.”
Wordt het niet vooral lastig als een minister als Maggie De Block zegt dat er op Volksgezondheid niet meer kan bespaard worden, terwijl ze 600 miljoen achter zit op schema? De Croo: “Nee, dat zegt zij niet. Ze zegt dat iedereen dezelfde inspanning moet doen als haar.”
Pag. 2

Jasper D’Hoore, De Tijd, Premies en overuren tellen niet meer mee bij berekening ziekte-uitkering

donderdag 15 september 2016

Door allerhande premies en overuren niet meer mee te tellen bij de berekening van de ziekte-uitkering hoopt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) zo’n 25 miljoen euro per jaar te besparen.
Het plan van De Block maakt deel uit van een ruimere hervorming van de ziekte-uitkeringen. Zo zullen langdurig zieken die volgens artsen nog kunnen werken naar (aangepast) werk worden begeleid. Vanaf volgende maand krijgen zieken een maand na het begin van hun afwezigheid een vragenlijst toegestuurd. Op basis daarvan wordt uitgemaakt of en hoe ze opnieuw aan het werk worden gezet. Ook zal het Riziv langdurig zieken testen om na te gaan of ze wel echt arbeidsongeschikt zijn.
Pag. 6

Liliana Casagrande, Het Belang van Limburg

donderdag 15 september 2016

Vanaf oktober treedt het actieplan van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) in werking dat langdurig zieken sneller weer aan het werk moet helpen.
Feit is dat er in 2015 in België 4,6 miljard euro is uitgegeven aan werknemers die ziek zijn en 296 miljoen euro aan zieke zelfstandigen. Dat is dus alles samen bijna 4,9 miljard euro.
Wie langer dan een maand ziek is, krijgt vanaf 1 oktober van de overheid een vragenlijst om in te vullen. Daarmee wil men nagaan wat deze mensen belemmert om weer aan de slag te gaan. Voor wie het te bont maakt, zouden er sancties komen.
Minister van Volksgezondheid De Block wil met dit initiatief op termijn 199 miljoen euro uitsparen. “We willen ons niet vastpinnen op bedragen”, zegt Els Cleemput, de woordvoerster van De Block. “We willen gewoon de langdurig zieken beter begeleiden naar werk. Uiteraard gaat het dan niet om mensen die kanker hebben of met een gebroken been thuis zitten. Maar je hebt ook mensen van wie de situatie minder duidelijk is. We willen weten welke factoren de re-integratie op de arbeidsmarkt in de weg staan. Zouden die mensen bijvoorbeeld al kunnen starten met deeltijds werk? Dat moet samen met de arbeidsgeneesheer worden bekeken.”
Pag. 2

Het Belang van Limburg, “Aangepast werk voor wie hersteld is van burn-out”

donderdag 15 september 2016

Vrijdag bezocht minister De Block een project van Azertie, een centrum in Zonhoven dat langdurig zieken weer aan de slag helpt. “De minister had zelf om dat bezoek gevraagd. Ze was erg geïnteresseerd in onze aanpak”, zegt directeur Yves Moriën.
“Wie na een burn-out aan de slag gaat, is vaak een ander mens. Daar moet het bedrijf rekening mee houden. Vaak zeggen bedrijven tegen deze mensen: je krijgt je oude job terug. Dat is goedbedoeld, maar daarom niet goed voor die persoon. Die moet aangepast werk krijgen.“
Pag. 2

Yves Lambrix, Het Belang van Limburg, Geen pamperstaat

donderdag 15 september 2016

Langdurig zieken zullen vanaf 1 oktober meer controle krijgen, om na te gaan of ze wel echt arbeidsongeschikt zijn. Daarvoor schakelt het Riziv een team van artsen in.
Meer dan wie ook beseft de minister dat het hoge aantal langdurig zieken stilaan onbetaalbaar wordt voor de sociale zekerheid. Ze zijn goed voor 4,9 miljard euro aan uitkeringen, wat arbeidsongeschiktheid bijna even duur maakt als werkloosheid.
Het is een fabeltje om te denken dat langdurig zieken met plezier thuis op de bank zitten. De meesten willen maar één ding: zo snel mogelijk weer aan de slag. Helaas geeft ook hier een kleine groep profiteurs, met een geveinsd pijntje in de rug of het hoofd, de grote groep langdurig zieken een slecht imago.
Als een ziek schaap de hele kudde dreigt aan te steken, moet de herder ingrijpen. Maggie De Block doet dat. Zij wil de profiteurs eruit.
Pag. 2

BM, Het Nieuwsblad, De Block bespaart op uitkeringen van zieken

donderdag 15 september 2016

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD, foto) heeft aan het overlegorgaan van de ziekteverzekering voorgesteld om te snoeien in de uitkeringen voor zieken.
Volgens de socialistische mutualiteiten zou De Block in totaal zo’n 18 miljoen euro willen uitsparen. Toch zijn de mutualiteiten voor, omdat wat de minister voorstelt een forse administratieve vereenvoudiging inhoudt.
“Nu wordt de uitkering berekend op wat de zieke op zijn laatste werkdag verdiende”, zegt specialist Tom Joos van CM. “Maar als hij dan toevallig net overuren deed, of een bepaalde premie kreeg, haalde hij daar een hogere uitkering uit. Die effecten worden er met dit voorstel uitgehaald.”
Pag. 11

Groen licht voor de artsenquota voor het jaar 2022

donderdag 15 september 2016

2016-09-15-nl-groen-licht-voor-de-artsenquota-voor-het-jaar-2022

2016-09-15-fr-feu-vert-pour-les-quotas-de-medecins-pour-lannee-2022