De Morgen, Helft baby’s en peuters aan antibiotica

woensdag 24 augustus 2016

De Onafhankelijke Ziekenfondsen analyseerden het medicijngebruik in 2014 van 70.403 kinderen jonger dan drie jaar. Geen enkel ander medicijn wordt zo vaak terugbetaald bij kinderen als antibiotica.
Volgens minister Van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is het hogere antibioticagebruik bij jonge kinderen een gedeelde verantwoordelijkheid van artsen en apothekers, maar ook van de ouders.
Pag. 9

Mayeur Jonas, Het Nieuwsblad, Medicatie met de paplepel

dinsdag 23 augustus 2016

De helft van de kinderen jonger dan drie jaar krijgt minstens één keer per jaar antibiotica, zo blijkt uit nieuwe cijfers.
Minister Van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wijst erop dat het antibioticagebruik hoger ligt bij jonge kinderen dan bij de rest van de bevolking. Een reden tot bezorgdheid én een gedeelde verantwoordelijkheid van artsen en apothekers, maar ook van de ouders van patiëntjes. “Ouders moeten bereid zijn om tijd en moeite te investeren in alternatieve behandelingen, in plaats van meteen te vragen naar een instant oplossing in de vorm van geneesmiddelen”, aldus het kabinet De Block.
Pag. 5

Vandekerckhove S., De Morgen, Foute medicatie voor vier op tien bejaarden

vrijdag 19 augustus 2016

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) benadrukt dat het de verantwoordelijkheid van de artsen is om zo doelmatig mogelijk voor te schrijven, maar dat verschillende instanties een oogje in het zeil houden. Via de vzw Farmaka krijgen voorschrijvers objectieve info over hun gedrag en ook het Riziv geeft artsen feedback. Wel plant de minister bijkomende maatregelen om tot een juister gebruik van medicatie te komen.
Pag. 1

De Tijd, Werkgroep tracht dossier artsenquota te ontmijnen

vrijdag 19 augustus 2016

Het communautair geladen dossier van de artsenquota belandt op het bord van een werkgroep. Dat beslisten federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) en Waals minister van Hoger Onderwijs Jean-Claude Marcourt (PS) gisteren. Die werkgroep moet tot een ‘evenwichtige oplossing’ komen.
In Franstalig België is er een overschot aan geneeskundestudenten, doordat er jarenlang geen toelatingsexamen was.
Pag. 6

Studenten geneeskunde : de twee ministers werken aan een evenwichtige oplossing

donderdag 18 augustus 2016

2016-08-18 – NL – Studenten geneeskunde – de twee ministers werken aan een evenwichtige oplossing

2016-08-18 – FR – Etudiants en médecine-les deux ministres travaillent ensemble à une solution équilibrée

De Tijd, Waarom de strijd tegen hepatitis C plots veel duurder is

woensdag 10 augustus 2016

De ziekteverzekering betaalt sinds een jaar 140 keer meer voor geneesmiddelen tegen de leverziekte hepatitis C.
De overheid besliste de strijd aan te gaan tegen de besmettelijke leverziekte hepatitis C. Krijgen alle Belgen die geïnfecteerd zijn een goed geneesmiddel, dan kan de ziekte binnen 15 jaar voor 90 procent zijn uitgeroeid. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block(Open VLD) zet daarom sinds begin 2015 in op betere behandelingen tegen hepatitis C
De overheid betaalde in 2015 zo’n 45 miljoen euro terug voor medicijnen tegen hepatitis C. Voordien was dat ongeveer 25 miljoen euro.
Pag. 13

Van Broeck Nady, De Standaard, Waar kan ik terecht als ik het psychisch moeilijk heb?

maandag 8 augustus 2016

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) heeft een belangrijke stap gezet in het verbeteren van dat zorgaanbod en het dichten van de kloof. Na intensief overleg is de wet op de uitoefening van de beroepen in de gezondheidszorg aangevuld met een hoofdstuk over de geestelijke gezondheidszorgberoepen. Een paar dagen geleden, in de luwte van de zomervakantie, is de veranderde wet gepubliceerd in het Staatsblad. Klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen worden nu erkend als autonoom werkende gezondheidszorgberoepsbeoefenaars. Ook de psychotherapie als een bijzondere vorm van psychologische behandeling voor sommige mensen met ernstiger problemen werd in een wettelijk kader gegoten.
Pag. 43

Vansynghel M., De Tijd, Chatten met de psycholoog

zaterdag 6 augustus 2016

Wie van een burn-out, verslaving of depressie af wil raken, kan hulp zoeken via zijn smartphone of computer. Therapie, maar dan vanop de eigen sofa.
‘In België hebben we lang een afwachtende houding aangenomen’, zegt Tom Van Daele, onderzoeker toegepaste psychologie aan de Thomas More Hogeschool. Maar de jongste tijd beweegt er iets op beleidsniveau, meent hij. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) lanceerde een oproep voor proefprojecten rond mobile health, via apps en wearables, waarvoor ze 3,25 miljoen euro vrijmaakt. Een van de vijf domeinen waarin ze wil investeren, is geestelijke gezondheidszorg.
Pag. 40

Bernard Han, Knack, Knelpuntberoep huisarts

woensdag 3 augustus 2016

Vlamingen en Franstaligen staan lijnrecht tegenover elkaar in de discussie over het aantal afstuderende artsen.
Vlaamse universiteiten hanteren al jaren een toelatingsproef om het aantal geneeskundestudenten te beperken. De PS wil daar in Brussel en Wallonië om ideologische redenen niet aan.
Doordat beperkende maatregelen ontbreken, dreigen straks veel Franstalige studenten geneeskunde af te studeren die hun vak nooit zullen mogen uitoefenen, omdat ze in principe geen recht hebben op het daartoe benodigde Riziv-nummer. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) beloofde een gebaar te zullen maken, maar wel op voorwaarde dat er aan Franstalige universiteiten een effectief selectiemechanisme zou komen.
Pag. 15

Het Nieuwsblad, 151 miljoen

woensdag 3 augustus 2016

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) bespaarde het voorbije jaar 151 miljoen euro in de gezondheidszorg dankzij nieuwe afspraken met de farmaceutische industrie. Zo daalden de prijzen van medicijnen sneller vanaf dat het patent op dieg eneesmiddelen verlopen was.
Pag. 8