Team maggie

Kabinetschefs

Axel Delvoie
Directeur beleidscel Sociale Zaken

Bert Winnen
Directeur beleidscel Volksgezondheid

Communicatiecel

Els Cleemput
Woordvoerster

Tijs Ruysschaert
Persattaché

Audrey Dorigo
Persattaché