100 steden en gemeenten bundelen hun sociale voordelen in de strijd tegen armoede

Geplaatst op 29 januari, 2020 om 08:08

Veel sociale beschermingsmaatregelen geraken nog te weinig tot bij de meest kwetsbaren in onze samenleving. Om daar iets aan te veranderen, hebben ondertussen meer dan 100 lokale besturen zich aangesloten op de diensten van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid. Via de app MyBenefits werden ook al 24.000 digitale attesten afgeleverd.

Naar schatting twee miljoen mensen hebben in ons land recht op sociale voordelen. Het gaat over mensen in een financieel moeilijke situatie, mensen met een beperking, maar evengoed gepensioneerden. Alleen vindt lang niet iedereen die daar recht op heeft de weg naar die sociale rechten. De administratieve molen zorgt voor een hoge drempel.

App als alternatief voor papieren attesten

Een attest aanvragen om te bewijzen dat je recht heb op een sociaal tarief verliep tot een jaar geleden enorm moeizaam. De applicatie MyBEnefits kwam er in overleg met armoede-experts en geeft kwetsbare burgers een nuttig instrument in handen.

De applicatie wordt elke dag gemiddeld 150 keer gebruikt en heeft zo’n 24.220 digitale attesten gegenereerd op één jaar. “Dankzij de app kan je het attest digitaal tonen en verlies je geen tijd met aanschuiven aan een loket”, vertelt minister De Backer, bevoegd voor administratieve vereenvoudiging.

Digitaal is goed, automatisch is beter

“Dat zijn mooie resultaten, maar een automatische toekenning van sociale rechten en kortingen zou nóg beter zijn”, benadrukt minister De Block, bevoegd voor Sociale Zaken. “Het gaat om mensen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Ze doen alle moeite om hun leven in handen te nemen. Als overheid moeten we hen daarbij helpen en hen alle kansen geven.”

In 2015 heeft de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid een hulpmiddel ontwikkeld voor het sociaal beleid in ons land. “Hun buffergegevensbank omvat alle nodige sociale persoonsgegevens én kan die aanleveren aan instanties die aanvullende afgeleide rechten en sociale tarieven toekennen”, licht minister De Block toe. “100 gemeenten doen dat al, ongeveer 400 nog niet. Daar is dus nog ruimte voor verbetering.”

Oproep aan lokale besturen

Minister De Block roept alle lokale politici en medewerkers van sociale diensten op om de mogelijkheden te bekijken en zich aan te sluiten bij de diensten van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid.

Sommige steden en gemeenten staan daar al ver in, zoals Gent met de toekenning van financiële hulp, Charleroi en Oudenaarde met de vermindering op de milieubelasting of Willebroek met de korting bij activiteiten van de Uitpas.  Voor de lokale besturen die nog niet mee zijn in het verhaal kunnen die voorbeelden een aanleiding zijn om mee op de kar te springen.