120 miljoen extra naar werknemers in publieke federale gezondheidszorg

sociaal-akoord
Geplaatst op 22 januari, 2018 om 10:00

Maggie De Block investeert als minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in zorgende handen. Van 2017 tot en met 2020 vloeit er ruim 123 miljoen euro extra naar de ruim 57.000 personeelsleden in de publieke federale gezondheidszorg. Zij krijgen straks nieuwe loonbarema’s en kunnen rekenen op een versterking van de tweede pensioenpijler.

Van het totale extra budget dient 99 miljoen voor de financiering van nieuwe verloningsmodel. Om dit nieuwe model volgend jaar te kunnen invoeren is intussen al een loonstudie opgestart. De vzw Instituut voor Functieclassificatie (IFIC) zal op basis daarvan nieuwe loonbarema’s bepalen voor de verschillende functies in de publieke sector. Belangrijk is dat niemand er financieel op achteruit zal gaan.

Uitgangspunt van het nieuwe verloningsmodel is “loon naar werken”: wie hetzelfde werk doet, verdient daarvoor hetzelfde loon, ongeacht de leeftijd of het diploma.

Het extra budget van 23 miljoen euro dat is uitgetrokken voor 2018 zal waarschijnlijk verdeeld worden via een eenmalige premie, naar analogie met de private federale gezondheidssector.

Tweede pensioenpijler

Daarnaast investeert minister De Block in de periode 2017-2020 24,42 miljoen extra in de tweede pensioenpijler voor werknemers van de publieke sector. Met dat geld wordt ook een tweede pensioenpijler voor de circa 40.000 contractuelen opgericht, iets wat tot nog toe niet bestond.

Betere werkomstandigheden

Via andere maatregelen worden de werkomstandigheden voor het personeel verder verbeterd. Net als in de private federale gezondheidssector komen er landingsbanen in de publieke sector, werknemers zullen na langdurige ziekte kunnen rekenen op een betere begeleiding om het werk te kunnen hervatten, de uurroosters en vakantieregelingen zullen langer op voorhand vastgelegd worden om werknemers de kans te geven makkelijker plannen te maken, het zorgpersoneel zal voor het eerst twee weken inclusief drie weekends vakantie kunnen opnemen in één stuk, enzovoort.

Sociaal akkoord

De extra investeringen in de publieke federale gezondheidssector kaderen in de uitvoer van het sociaal akkoord voor de publieke sector dat op 25 oktober 2017 werd ondertekend. In het totaal gaat het over 57.624,43 arbeidsplaatsen in openbare ziekenhuizen, diensten voor thuisverpleging en wijkgezondheidscentra. Of een instelling publiek dan wel privaat is kan verschillen per instelling.

Ook extra geld voor de private sector


Ook in de private federale gezondheidszorginstellingen worden extra middelen geïnvesteerd. In de periode 2017-2020 vloeit via een reeks maatregelen 340 miljoen euro extra naar de bijna 130.000 werknemers in deze sector. (Meer daarover leest u hier.) In het totaal investeert deze regering in de periode 2017-2020 463 miljoen euro extra in de private en publieke federale gezondheidszorgsector samen.