1,4 miljoen vrijwilligers in ons land: Hoge Raad krijgt soepeler regelgeving

Geplaatst op 17 juni, 2016 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, versoepelt de regelgeving rond de Hoge Raad voor Vrijwilligers. De leden kunnen nu gemakkelijker vervangen worden. De nieuwe regelgeving komt er op vraag van de sector zelf. Maggie De Block: “In ons land zetten 1,4 miljoen vrijwilligers zich dagelijks in voor het welzijn van anderen. Zij hebben een fundamentele rol in onze maatschappij en brengen mensen dichter bij elkaar. Het is dus van essentieel belang dat zij steeds hun stem kunnen laten horen.” De Ministerraad heeft vandaag, 17 juni 2016, groen licht gegeven voor de wijziging van de vervangingsprocedure voor een lid of een organisatie van de Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV). Tot op heden was het onmogelijk voor een lid van de Hoge Raad voor Vrijwilligers om zich door iemand anders uit zijn of haar organisatie te laten vervangen, zelfs niet tijdelijk. Elke wijziging in de samenstelling van de Raad moest namelijk vastgelegd worden in een koninklijk besluit, na overleg in de Ministerraad. De vervanging van de leden en organisaties van de HRV kan vanaf vandaag gemakkelijker en sneller: bij verhindering kan een lid zich nu eenvoudig tijdelijk laten vervangen. Het uitgangspunt blijft wel dat de HRV om de vier jaar opnieuw wordt samengesteld bij ministerieel besluit. Daarnaast kan nu ook een organisatie vervangen worden, maar enkel na beslissing van de Raad met tweederdemeerderheid. Bovendien moeten alle vervangingen aan de minister van Sociale Zaken worden meegedeeld. De Hoge Raad voor Vrijwilligers is een permanent overleg- en adviesorgaan dat vrijwilligers en de overheid met elkaar in contact brengt. De bedoeling is om bepaalde problemen die eigen zijn aan vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen. Dat kan gaan over zeer uiteenlopende thema’s, zoals aansprakelijkheidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht, enzovoort.