15 expertisecentra voor complexe beroertezorg zijn verdeeld over België

Herseninfarct
Geplaatst op 19 juli, 2019 om 16:20

Zeven in het Vlaams Gewest, vijf in het Waalse Gewest en drie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo worden de vijftien expertisecentra voor interventionele beroertezorg verdeeld over het land. De deelstaten kunnen de erkenningen nu toewijzen aan individuele ziekenhuizen.

Begin dit jaar besliste minister van Volksgezondheid Maggie De Block om interventionele beroertezorg (bijv. een trombectomie) te concentreren in maximaal vijftien ziekenhuizen verdeeld over heel België. Op die manier wil ze de levenskwaliteit van patiënten na een beroerte verbeteren. De expertise van het zorgteam bepaalt immers in grote mate of een patiënt beperkingen overhoudt na de ingreep, en zo ja, hoe ernstig die zijn. De concentratie in een aantal centra is noodzakelijk om de zorgteams voldoende expertise op te laten bouwen.

Individuele ziekenhuizen

Het KB dat het maximale aantal centra voor ons land vastlegt verscheen op 1 februari 2019 in het Belgisch Staatsblad. Binnen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid is dat aantal nu verdeeld over de gewesten: in het Vlaamse Gewest komen er maximaal zeven centra, in het Waalse Gewest maximaal vijf en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maximaal drie. De volgende stap is de toekenning van erkenningen aan individuele ziekenhuizen door de deelstaten.

Aanrijtijd en expertise

Bij het bepalen van het maximaal aantal centra voor ons land en de verdeling over de gewesten waren twee factoren van cruciaal belang. Eerst en vooral is er de ‘aanrijtijd’, de tijd om een patiënt naar het ziekenhuis te brengen. Binnen de beroertezorg is er sprake van the golden hour: de kansen op goed herstel zijn het best bij een ingreep binnen het eerste uur. Met vijftien centra juist verdeeld over België kan een beroertepatiënt, waar hij of zij zich ook bevindt in het land, binnen het uur naar een gespecialiseerd ziekenhuis te gebracht worden.

De tweede doorslaggevende factor is de expertise van de interventionele neuroradiologen en hun zorgteams. Dankzij de concentratie in maximaal 15 centra kunnen zij de expertise opbouwen die noodzakelijk is om patiënten de best mogelijke kwaliteit te garanderen.

Interventionele beroertezorg
Een herseninfarct, ook gekend als een ischemisch cerebrovasculair accident (CVA) of een ischemische beroerte, is een verstoring van de doorbloeding in de hersenen door een bloedprop in de aderen. Van de 18.000 Belgen die elk jaar een herseninfarct doormaken, kan de overgrote meerderheid geholpen worden met medicatie om de bloedprop op te lossen (trombolyse). Bij ongeveer 700 à 1.000 mensen per jaar wordt er interventioneel ingegrepen, in de meeste gevallen via een trombectomie.
De kansen op een goed herstel na een interventionele ingreep zijn hoog, maar tezelfdertijd is de techniek zo complex dat niet iedereen ze kan uitvoeren. Om de best mogelijke kwaliteit te kunnen garanderen aan patiënten, moet een interventioneel neuroradioloog minimum 40 à 60 ingrepen per jaar uitvoeren. Anders daalt de kwaliteit van de ingreep gevoelig en loop je als patiënt meer kans op blijvende ernstige bijwerkingen. Ook de coördinatie van de zorg door de neuroloog en de expertise van het betrokken zorgteam zijn cruciaal voor een goede afloop.

 

Meer weten? Lees ons persbericht en/of onze informatiefiche van 1 februari 2019.