Archieven van de maand november, 1999

Het globaal medisch dossier

donderdag 25 november 1999

Mondelinge vraag aan de minister van Volksgezondheid over het globaal medisch dossier, Plenaire Vergadering 018, 25.11.1999

Protocol bij het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen

dinsdag 23 november 1999

Voorstel van resolutie betreffende de ondertekening van het facultatief protocol bij het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, stuk nummer 274/1, ingediend op 23/11/1999 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

De rol van de wijkgezondheidscentra

woensdag 10 november 1999

Schriftelijke vraag aan de minister van Volksgezondheid over de rol van de wijkgezondheidscentra, Bulletin 26 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken