Archieven van de maand april, 2000

Bescherming van de gezondheid van de verbruikers

donderdag 20 april 2000

Amendement op het wetsontwerp tot wijziging van artikel 7, ?2bis, 3? van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten, stuk nummer 384/003, ingediend […]