Archieven van de maand mei, 2000

Het kadaster van de (huisartsen)praktijken

dinsdag 23 mei 2000

Mondelinge vraag aan de minister van Volksgezondheid over het kadaster van de (huisartsen)praktijken, Commissie d.d. 23.05.2000, commissie verslag 206

Niet-dringend ziekenvervoer

maandag 22 mei 2000

Amendementen op het wetsvoorstel tot regeling van de federale aspecten van ziekenvervoer, stuk nummer 467/001, ingediend op 22/05/2000 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

Stedelijk beleid

dinsdag 16 mei 2000

Amendement op het wetsontwerp tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financi?le bijstand kunnen genieten van de Staat in het kader van het stedelijk beleid, stuk nummer 585/003, ingediend op 16/05/2000 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

Overdracht openbare ziekenhuizen

donderdag 11 mei 2000

Wetsvoorstel inzake overdracht openbare ziekenhuizen, stuk nummer 0649/001, ingediend op 11/05/2000 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

De zorgregios

dinsdag 2 mei 2000

Mondelinge vraag aan de minister van Volksgezondheid over de zorgregio?s, commissie d.d. 02.05.2000, commissie verslag 186