Archieven van de maand november, 2000

Over de zelfstandige dierenartsen met opdracht

woensdag 29 november 2000

Schriftelijke vraag aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over de zelfstandige dierenartsen met opdracht, Bulletin 61 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

Programmawet

woensdag 29 november 2000

Amendement op het ontwerp van programmawet, stuk nummer 950/005, ingediend op 29/11/2000 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

Human Immunodeficiency Virus

dinsdag 28 november 2000

Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds tot schadeloosstelling van mensen die werden besmet met het Human Immunodeficiency Virus als gevolg van een in Belgi? uitgevoerde transfusie van bloed of bloedderivaten, stuk nummer 983/001, ingediend op 28/11/2000 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

De zelfstandige dierenartsen met opdracht bij het FAVV(voorheen IVK)

woensdag 22 november 2000

Mondelinge vraag aan de minister van Volksgezondheid over zelfstandige dierenartsen met opdracht bij het FAVV(voorheen IVK), commissie d.d. 21.11.2000, commissie verslag 302 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

Over de financiering rusthuizen

maandag 6 november 2000

Schriftelijke vraag aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over de financiering rusthuizen, Bulletin 59 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

Over de terugbetaling orthopedisch materiaal

maandag 6 november 2000

Schriftelijke vraag aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over de terugbetaling orthopedisch materiaal, Bulletin 56 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

Wetsvoorstel betreffende de rechten van de pati?nt.

maandag 6 november 2000

Wetsvoorstel betreffende de rechten van de pati?nten, stuk nummer 0931/001 Het gaat hier om de rechten en plichten van de patienten ten overstaan van het medische korps. voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

Pati?ntenrechten

maandag 6 november 2000

Wetsvoorstel betreffende de rechten van de pati?nten, stuk nummer 0931/001, ingediend op 06/11/2000 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken