Archieven van de maand maart, 2001

De uitbetalingswijze van de pensioenen in de openbare sector

woensdag 28 maart 2001

Schriftelijke vraag aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over de uitbetalingswijze van de pensioenen in de openbare sector, Bulletin 74 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

De budgettering in de klinische biologie en de ristornos

woensdag 28 maart 2001

Mondelinge vraag aan de minister van Sociale Zaken over de budgettering in de klinische biologie en de ristornos, commissie d.d. 28.03.2001, verslag 440 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

De toegang van de pati?en in de derde wereld tot geneesmiddelen

donderdag 22 maart 2001

Voorstel van resolutie betreffende de toegang van de pati?en in de derde wereld tot geneesmiddelen, stuk nummer 1168/001, ingediend op 22/03/2001 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

Invordering van alimentatievorderingen

woensdag 21 maart 2001

Wetsvoorstel betreffende de invordering van alimentatievorderingen, 1166/001, nog in behandeling voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

De samenstelling van de beheerorganen van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (pwa)

woensdag 21 maart 2001

Mondelinge vraag aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over de samenstelling van de beheerorganen van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen, commissie d.d. 21.03.2001, verslag 432 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

De MUG-erkenning regio Oostkust

dinsdag 20 maart 2001

Mondelinge vraag aan de minister van Volksgezondheid over de MUG-erkenning regio Oostkust, commissie d.d. 20.03.2001, verslag 424 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

Het toepassingsgebied van het KB betreffende de tijdelijke en mobiele werkplaatsen

dinsdag 13 maart 2001

Mondelinge vraag aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over het toepassingsgebied van het KB betreffende de tijdelijke en mobiele werkplaatsen, commissie d.d. 13.03.2001, verslag 417 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

De structurele vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen

woensdag 7 maart 2001

Mondelinge vraag aan de minister van Sociale Zaken over de structurele vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen, COM 411, 07.03.2001 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

Over het wetsvoorstel houdende de sociale bescherming van de opvangouders

woensdag 7 maart 2001

Naar aanleiding van het wetsvoorstel van Greta Dhondt houdende de sociale bescherming van de opvangouders, plenaire d.d. 07/03/2001, verslag nummer 111 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

Over de desensibilisatie � inentingen

dinsdag 6 maart 2001

Schriftelijke vraag aan de minister van Sociale Zaken over de desensibilisatie ? inentingen, Bulletin 74 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken