Archieven van de maand oktober, 2001

Over de inning van de boeten bijzondere jeugdzorg

dinsdag 30 oktober 2001

Schriftelijke vraag aan de minister van Financi?n over de inning van de boeten bijzondere jeugdzorg, Bulletin 142 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

De herberekening van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen

dinsdag 23 oktober 2001

Mondelinge vraag aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over de herberekening van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen, plenaire vergadering d.d. 23.10.2001, verslag 173 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

Tegemoetkomingen aan gehandicapten

donderdag 18 oktober 2001

Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten inzake het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, het bestaansminimum en de tegemoetkomingen aan gehandicapten, stuk nummer 511/002 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

Het sociaal opvangnet voor onthaalouders

donderdag 18 oktober 2001

Mondelinge vraag aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over het sociaal opvangnet voor onthaalouders, plenaire d.d. 18.10.2001, verslag 168 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

Agentschap voor Health Technology Assessment

woensdag 17 oktober 2001

Voorstel van resolutie tot oprichting van een Agentschap voor Health Technology Assessment, stuk nummer 1451/001, ingediend op 17/10/2001 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

De gijzeling van een huisarts in Edegem in augustus 2001

woensdag 17 oktober 2001

Mondelinge vraag aan de minister van Binnenlandse Zaken over de gijzeling van een huisarts in Edegem in augustus 2001, commissie d.d 17.10.2001, verslag 557 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002, luik sociale zaken

maandag 15 oktober 2001

Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002, stuknummer 1448/001, verslaggever voor wat het luik sociale zaken betreft voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

Over het abonnement post voor bedrijven

maandag 15 oktober 2001

Schriftelijke vraag aan de minister voor Overheidsbedrijven over het abonnement post voor bedrijven, Bulletin 102 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

Over de stijging van de infecties meningokokken C

maandag 15 oktober 2001

Schriftelijke vraag aan de minister van Volksgezondheid over de stijging van de infecties meningokokken C, Bulletin 100 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

De begroting 2002 voor wat de ziekteverzekering betreft

woensdag 10 oktober 2001

Bespreking van de begroting 2002 voor wat de ziekteverzekering betreft, plenaire d.d. 10/10/01, verslag nummer 163 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken