Archieven van de maand februari, 2002

Foute RIZIV-gegevens over het voorschrijfgedrag van artsen

donderdag 28 februari 2002

Mondelinge vraag aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over foute RIZIV-gegevens over het voorschrijfgedrag van artsen, plenaire d.d. 28.02.2002, verslag 210 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

Aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002, luik pensioenen

maandag 25 februari 2002

Wetsontwerp houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002, luik Pensioenen, nummer 1755/1 voor het volledige dossier, gelieven hier door te klikken

donderdag 21 februari 2002

Schriftelijke vraag aan de minister van Volksgezondheid over de oprichting van een ethisch comité in een ziekenhuis, Bulletin 116 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

Ontslag bij terugkeer van zwangerschapsverlof

donderdag 21 februari 2002

Schriftelijke vraag aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over ontslag bij terugkeer van zwangerschapsverlof, Bulletin 115 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

De aanvullende pensioenen

woensdag 13 februari 2002

Wetsontwerp betreffende de aanvullende pensioenen stuknummer 1340/005 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

Over het wetsontwerp betreffende de bescherming tegen pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

vrijdag 8 februari 2002

Bespreking van het wetsontwerp betreffende de bescherming tegen pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, plenaire d.d.28/02/02, verslag nummer 211 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

De herijking van de nomenclatuur

woensdag 6 februari 2002

Mondelinge vraag aan de minister van Sociale Zaken over de herijking van de nomenclatuur, commissie d.d. 06.02.2002, verslag 654 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

De activiteitsdrempel bij de accreditering

woensdag 6 februari 2002

Mondelinge vraag aan de minister van Sociale Zaken over de activiteitsdrempel bij de accreditering, commissie d.d. 06.02.2002, verslag 654 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken