Archieven van de maand juli, 2002

De hervorming van het sociaal statuut der zelfstandigen

maandag 15 juli 2002

Voorstel van resolutie betreffende de krachtlijnen die ten grondslag dienen te liggen van het langetermijnperspectief van de hervorming van het sociaal statuut der zelfstandigen, stuk nummer 1943, ingediend op 15/07/2002 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

woensdag 10 juli 2002

Amendement op het wetsontwerp houdende oprichting van een Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, stuk nummer 1919/003, ingediend op 10/07/2002 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

Over de sociale programmawet

dinsdag 9 juli 2002

Bespreking van de sociale programmawet, plenaire d.d. 09/07/02, verslag nummer 249 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

Over het wetsvoorstel betreffende activiteiten in het kader van een PWA-tewerkstelling

zondag 7 juli 2002

Naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders wat de personen betreft die activiteiten mogen verrichten in het kader van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap, plenaire d.d. 09/07/02, verslag nummer 249 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

De misverstanden van de hervorming binnen de kinesitherapie

donderdag 4 juli 2002

Mondelinge vraag aan de minister van Sociale Zaken over de misverstanden van de hervorming binnen de kinesitherapie, plenaire d.d. 04.07.2002, verslag 247 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken