Archieven van de maand oktober, 2002

Gedachtewisseling over de nieuwe ziekenhuisfinanciering

woensdag 30 oktober 2002

Gedachtewisseling over de nieuwe ziekenhuisfinanciering, stuk nummer 2106/001, nog in behandeling voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

De maatregelen in de kinesitherapie

woensdag 16 oktober 2002

Interpellatie van de minister van Sociale Zaken en Pensioenen, met betrekking tot de maatregelen in de kinesitherapie, commissie Sociale Zaken d.d. 16/10/2002, verslag nummer 847

dinsdag 8 oktober 2002

Schriftelijke vraag aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over de weigering aanstelling veiligheidscoördinator, Bulletin 144, pag. 53 ev

De Bf-regeling

woensdag 2 oktober 2002

Mondelinge vraag aan de minister van Sociale Zaken over de Bf-regeling, commissie d.d. 02.10.2002, verslag 834

De geldigheidsdatum van medische voorschriften

woensdag 2 oktober 2002

Mondelinge vraag aan de minister van Sociale Zaken over de geldigheidsdatum van medische voorschriften, commissie d.d. 02.10.2002, verslag 834