Archieven van de maand december, 2002

Tussenkomst over de begroting 2003

woensdag 18 december 2002

Bespreking begroting 2003, plenaire vergadering 18/12/2002, verslag nummer 307 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

Tussenkomst over het ontwerp van programmawet

vrijdag 13 december 2002

Bespreking van het ontwerp van programmawet, plenaire d.d. 13/12/02, verslag nummer 298

Programmawet

maandag 9 december 2002

Ontwerp van programmawet, stuk nummer 2125/012 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

Programmawet

donderdag 5 december 2002

Ontwerp van programmawet, stuk nummer 2124/025 voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

De hertoewijzing van een onderhoudscontract

dinsdag 3 december 2002

Mondelinge vraag aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over de CAO-personeelsovername ten gevolge van een hertoewijzing van een onderhoudscontract,commissie d.d. 03.12.2002, verslag 912