Archieven van de maand januari, 2003

De Maximumfactuur

vrijdag 31 januari 2003

De maximumfactuur -die inging vanaf 2001- waarborgt aan elk gezin dat het per jaar niet meer dan een bepaald bedrag aan gezondheidszorgen moet uitgeven. Bij het overschrijden van een bepaald bedrag aan remgelden dat staat in functie van het gezinsinkomen, zijn de remgelden niet langer verschuldigd.

Bijverdienen voor gepensioneerden

vrijdag 31 januari 2003

VLD stelt voor het bijverdienen voor gepensioneerden onbeperkt toe te laten

Aanvullend pensioen voor zelfstandigen

vrijdag 31 januari 2003

De VLD is sinds vele jaren voorstander van een goed uitgewerkt systeem van aanvullend pensioen. De regering Verhofstadt heeft werk gemaakt van een nieuwe wetgeving op het aanvullend pensioen voor zowel werknemers als zelfstandigen die in werking zal treden op 1 januari 2001.

Het sociaal statuut voor de zelfstandige

vrijdag 31 januari 2003

Hieronder vindt U een overzicht van de belangrijkste regeringsmaatregelen ter verbetering van het sociaal statuut voor de zelfstandigen

vrijdag 24 januari 2003

Hieronder kan u de integrale tekst vinden van het nieuwe luchthavenakkoord afgesloten op 24 januari 2003 door het Overlegcomité federale en gewestregeringen. Dit akkoord moet een stap zetten in de richting van minder lawaaihinder voor de Noordrand

De uitreikingstermijn voor parkeerkaarten

woensdag 22 januari 2003

Schriftelijke vraag aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over de uitreikingstermijn voor parkeerkaarten

De CAO voor de schoonmaakbedrijven

woensdag 22 januari 2003

Schriftelijke vraag aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over de CAO voor de schoonmaakbedrijven, Bulletin 158, pag. 20337 ev voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

Sociale arbeidsovereenkomsten

woensdag 22 januari 2003

Schrijftelijke vraag aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over de sociale arbeidsovereenkomsten, nog geen antwoord

Studie RVA en beroepsopleidingen van uitkeringsgerechtigd volledig werklozen

woensdag 22 januari 2003

Schriftelijke vraag aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over de studie RVA en beroepsopleidingen van uitkeringsgerechtigd volledig werklozen, nog geen antwoord

De bijscholing van arbeidsongeschikten

woensdag 22 januari 2003

Schriftelijke vraag aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over de bijscholing van arbeidsongeschikten