Archieven van de maand februari, 2003

Welke plaats staat Maggie nu ?

donderdag 27 februari 2003

Op de ontwerp-VLD-lijst voor Brussel en Vlaams-Brabant stond Maggie op de 5de plaats en 1ste opvolger. Het Abitragehof schorste het gedeelte van de nieuwe kieswet dat betrekking had op Vlaams-Brabant.

Sociaal statuut van de kunstenaars

maandag 24 februari 2003

Ruim 30 jaar heeft men nodig gehad om een volwaardig statuut van de kunstenaars uit te werken. In de programmawet van 24 december 2002 werden een aantal bepalingen opgenomen die een volwaardig statuut voor de kunstenaars mogelijk maken.

maandag 24 februari 2003

De onduidelijkheid over de veiligheidscoördinatoren op bouwwerven blijft bestaan. Daarom stelde Maggie twee (schriftelijke) vragen aan de bevoegde minister, zijnde Laurette Onkelinkx.

Pleidooi voor een nieuw atlantisme

donderdag 20 februari 2003

Op 19 februari 2003 hield premier Guy Verhofstadt een opmerkelijke toespraak in Den Haag en pleitte hij voor een nieuw atlantisme. De integrale Hofstadlezing van eerste minister Guy Verhofstadt

Vrouwen aan de macht ?/!

donderdag 20 februari 2003

Zowat elke partij vindt dat er te weinig vrouwen zijn terug te vinden in topfuncties zowel in de private als de publieke sector. Vanuit die idee zijn de quota ingevoerd. De VLD is nooit een grote voorstander geweest van quota. Quota bewijzen op langere termijn doelgroepen geen goede dienst. Al vlug wordt men een excuustruus […]

VLD wil rechtszekerheid in de ruimtelijke ordening

woensdag 12 februari 2003

De VLD heeft als één van de belangrijkste agendapunten in haar programma het herstel van de rechtszekerheid in de ruimtelijke ordening in Vlaanderen.

dinsdag 11 februari 2003

Premier Guy Verhofstadt gaf maandag 10 februari 2003 uitgebreid toelichting bij het Belgische standpunt inzake Irak.

34ste eetfestijn VLD-Merchtem

zondag 9 februari 2003

Zaterdag 1 maart 2003 van 18 tot 22 uur en zondag 2 maart 2003 van 11uur30 tot 15 uur, jaarlijks eetfestijn van de VLD-Merchtem in de zaal Harmonie, Stoofstraat te Merchtem. Iedereen welkom !

Wetsontwerp ter versterking van de preventie op het werk

vrijdag 7 februari 2003

Amendement op het wetsontwerp houdende maatregelen ter versterking van de preventie inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, stuk nummer 2167/004

Tussenkomst over het wetsontwerp houdende maatregelen ter versterking van de preventie inzake het welzijn van de werknemers

vrijdag 7 februari 2003

Tussenkomst over het wetsontwerp houdende maatregelen ter versterking van de preventie inzake het welzijn van de werknemers, stuk nummer 2167. Gehouden in de plenaire vergadering d.d. 06/02/2003