Archieven van de maand maart, 2003

Woensdag 2 april 2003 : start campagne Maggie De Block

dinsdag 25 maart 2003

Beste vrienden, Bij de verkiezingen van 18 mei 2003 sta ik -uiteindelijk- op de 3de plaats van de VLD-Kamerlijst in Brussel-Halle-Vilvoorde, en ook 1ste opvolger. Ondanks alle moderne campagnetechnieken durf ik opnieuw een beroep doen op uw persoonlijke medewerking en inbreng voor mijn campagne. Ten einde dit optimaal te kunnen voorbereiden, nodig ik u graag […]

Uw gezondheid, uw zekerheid, daar ga ik voor.

zondag 23 maart 2003

In de ons omringende landen staat men vol bewondering voor onze gezondheidszorgen. De hoogstaande kwaliteit, de vlotte toegankelijkheid voor de patienten en de sluitende sociale bescherming die wij aanbieden is uniek in de wereld. Daar is echter veel geld voor nodig. De nodige budgetten hiervoor werden door de regering Verhofstadt jaar na jaar verhoogd. Geen […]

Vrouwen aan de macht

vrijdag 21 maart 2003

Maggie doet in de Burgerkrant (ed. maart 2003) drie voorstellen in de provinciale Burgerkrant van maart 2003 om de vrouwen aan de top te krijgen; het bevorderen van telewerk, verruiming van het aanbod voor kinderopvang en bevorderen van de dienstchecque.

Het Alimentatiefonds komt er door

vrijdag 21 maart 2003

In de editie Gooik van de Burgerkrant licht Maggie toe hoever het staat met het Alimentatiefonds.

Verklaring premier Verhofstadt naar aanleiding van de oorlog in Irak

vrijdag 21 maart 2003

Naar aanleiding van het begin van de oorlog legde de premier gisterenmorgen een verklaring af in naam van voltallige Belgische regering.

Interpellaties over uitvoering luchthavenakkoord

vrijdag 21 maart 2003

Interpellaties over uitvoering luchthavenakkoord aan de Premier in de Kamercommissie Infrastructuur d.d. 18/03/2003

Mondelinge vragen over het nachtlawaai

dinsdag 18 maart 2003

Op woensdag 12 maart 2003 stelden een aantal parlementsleden vragen over het nachtlawaai boven de Noordrand. Ook collega Willy Cortois stelde vragen om verduidelijking. Minister Durant gaf evenwel geen duidelijke antwoorden op de verschillende vragen die haar gesteld werden. voor het volledige dossier, gelieve hier door te klikken

Standpunt KB ivm erkenningscriteria voor de samenwerkingsverbanden huisartsen

dinsdag 18 maart 2003

Minister Tavernier, bevoegd voor Volksgezondheid, is momenteel bezig met het voorbereiden van een Koninklijk Besluit dat de erkenningscriteria voor de huisartsenstructuren regelt. Hieronder vindt u het standpunt van Maggie over dit KB.

Bespreking van het wetsontwerp houdende uitvoering van het IPA 2003-2004

vrijdag 14 maart 2003

Tussenkomst naar aanleiding van de bespreking van het wetsontwerp houdende uitvoering van het Interprofessioneel Akkoord 2003-2004, plenaire vergadering d.d. 27/02/2003, verslag nummer 333

Wetsontwerp op de aanvullende pensioenen voor werknemers

vrijdag 14 maart 2003

Tussenkomst van Maggie naar aanleiding van de bespreking van het wetsontwerp op de aanvullende pensioenen, stuk nummer 1340/1 ev in de plenaire vergadering d.d. 12/03/2003