Archieven van de maand april, 2003

VLD-standpunt over brugpensioen

dinsdag 29 april 2003

Vooreerst stelt het nationaal bestuur van de VLD nadrukkelijk dat de rechten van de huidige bruggepensioneerden hoedanook gegarandeerd blijven. Daarover kan geen betwisting zijn! Wenst u te weten hoe de VLD denkt over de toekomst van het brugpensioen kan u doorklikken

Volmacht voor verblijf in het buitenland voor de verkiezingen aanvragen voor 2 mei

dinsdag 29 april 2003

De wettelijke regeling voor het geval dat u op 18 mei in het buitenland verblijft, is de volgende : De kiezer die, om andere dan de hiervoor genoemde redenen, de dag van de stemming van zijn woonplaats afwezig is wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland, en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in […]

Nachtlawaai – VLD-standpunt

maandag 28 april 2003

De eerste bekommernis van de VLD gaat uit naar de hinder ’s nachts die zoveel mogelijk moet worden beperkt, rekening houdend met de gemiddelde geluidsbelasting, de maximale geluidspieken en de frequentie van overvluchten. De VLD vraagt ook voor de dagvluchten een consequente toepassing van het bestemmingsmodel. Dit dossier wordt in voorkomend geval voor de VLD […]

Herwaardering huisartsen

donderdag 24 april 2003

De malaise onder de huisartsen is groot. Enerzijds worden we geconfronteerd met een kleinere instroom, anderzijds stellen we vast dat heel wat artsen voor een andere job of het buitenland kiezen.

Apothekers

dinsdag 22 april 2003

De besparingen binnen het geneesmiddelenbudget hebben voor heel wat ongenoegen gezorgd onder de apothekers. Hieronder kan u lezen wat Maggie hiervan vindt en vooral wat er nog allemaal dient te gebeuren.

Verpleegkundigen

dinsdag 22 april 2003

De regering heeft de afgelopen legislatuur een aantal maatregelen genomen, voornamelijk dan voor wat de thuisverpleegkundigen betreft. Wat Maggie hiervan vindt, en vooral wat er in de toekomst nog allemaal dient te gebeuren, vindt u hieronder.

Tandartsen

dinsdag 22 april 2003

Net zoals de andere zorgverstrekkers worden ook de tandartsen geconfronteerd met de vergrijzing van de bevolking en de gevolgen hiervan op het gezondheidsbudget. Hieronder vindt u een aantal punten waarvoor er in de komende legislatuur bijzonder veel aandacht dient te zijn.

Kinesitherapie

dinsdag 22 april 2003

Er is de afgelopen legislatuur heel wat te doen geweest rond de hervormingen binnen de kinesitherapie. Hieronder vindt u wat Maggie hierover denkt en vooral wat er in de komende legislatuur dient te gebeuren.

Ik wens een tuinbord of vensteraffiche van Maggie

dinsdag 22 april 2003

U wenst Maggie te steunen. Dat kan heel eenvoudig een telefoontje naar het campagnesecretariaat volstaat : 052/37.10.53

Borden plaatsen van Maggie

dinsdag 22 april 2003

Dinsdag 22 april 2003 : Merchtem – aanvullingen Vertrek om 18u30 bij Frans De Donder, Brusselsesteenweg 50 te Merchtem Woensdag 23 april 2003 : Meise-Wolvertem, Strombeek en Grimbergen Vertrek om 18u30 bij Frans De Donder, Brusselsesteenweg 50 te Merchtem