Archieven van de maand juli, 2003

Samenstelling van de Kamer op 14-07-2003

zondag 27 juli 2003

Een planmatig overzicht van alle fracties en volksvertegenwoordigers zoals zij zetelen in het halfrond, kan u bekomen door hierna te door te klikken op

BBQ-Jong VLD op zaterdag 2 en zondag 3 augustus 2003

zaterdag 26 juli 2003

Naar jaarlijkse traditie gaat de Jong-VLD BBQ door op de terreinen van de zaal Harmonie, Stoofstraat te Merchtem. Zaterdag vanaf 18uur Zondag vanaf 11uur30 Voor de allerkleinsten is er animatie voorzien. Iedereen die niet met vacantie is : van harte welkom!

Resolutie over telewerk

donderdag 24 juli 2003

Het Vlaams Parlement heeft in november 2002 een resolutie goedgekeurd waardoor experimenten met deeltijds telewerk of thuiswerk in de Vlaamse administratie mogelijk moeten worden. Naar analogie hiervan heeft Maggie een gelijkaardige resolutie ingediend die dergelijke experimenten op federaal niveau mogelijk moeten maken.

Urgentiegeneeskunde

dinsdag 22 juli 2003

Minister Vandenbroucke besliste tijdens de vorige regeerperiode om een studie te laten doen naar het gebruik van de spoedgevallendiensten in de hoofdstad Brussel. Maggie stelde een schritelijke vraag aan zijn opvolger om de resultaten van deze studie te kennen.

Geneesmiddel Rilatine

dinsdag 22 juli 2003

Tijdens de vorige legislatuur stelde Maggie een schriftelijke vraag aan de toenmalige minister van Volksgezondheid over het geneesmiddel Rilatine. Omdat er recent in de pers verschillende berichten verschenen waren dat de verkoop van dit produkt enorm gestegen was, besloot Maggie hierover een mondelinge vraag te stellen.

Maggie en de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde

woensdag 16 juli 2003

Het Vlaams Blok vroeg Maggie haar commentaar over het standpunt van de burgemeesters inzake de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde lees de reactie van Maggie terzake in het Beknopt Verslag pagina 22

Tusssenkomst Maggie De Block over het Regeerakkoord

woensdag 16 juli 2003

Op dinsdag 15 juli 2003 is Maggie tussengekomen in het debat in de Kamer n.a.v. de regeringsverklaring van premier Guy Verhofstadt. Zij onderstreepte het belang van nieuwe jobcreaties en de begeleidende maatregelen daarrond die de Regering voorziet. Ook de voorziene verbetering van het sociaal statuut van de zelfstandigen, waar er voor de eerste maal een […]

Regeerakkoord (8) Actieve senioren

zaterdag 12 juli 2003

De aanwezigheid van meer en meer senioren in onze samenleving is een rijkdom. Steeds meer mensen leven langer. Dit brengt evenwel ook nieuwe kosten met zich mee. In de pensioenen zal dit vanaf 2010 duidelijk voelbaar worden, wanneer de babyboomgeneratie van na de oorlog de leeftijd van 65 zal hebben bereikt. In de ziekteverzekering is […]

Regeerakkoord (7) Gezinspolitiek

zaterdag 12 juli 2003

In het deel steun aan de gezinnen licht de toekomstige regering toe welke concrete maatregelen zij zal nemen ten einde de gezinnen te steunen. Klik op lees meer voor de volledige tekst.

Regeerakkoord (6) Armoedebestrijding

zaterdag 12 juli 2003

De strijd tegen de armoede en tegen sociale uitsluiting is nog niet ten einde, de OCMW’s zullen meer middelen krijgen teneinde hun werking te kunnen optimaliseren. Voor de volledige tekst klik op lees meer.