Archieven van de maand september, 2003

Bart Somers komt naar Merchtem

dinsdag 30 september 2003

Bart Somers, Minister-president van de Vlaamse Regering is de gastspreker op het jaarlijkse VLD-banket op zaterdag 25 oktober 2003. Wenst u deel te nemen klik dan op

Individuele responsabilisering zorgverstrekker

donderdag 25 september 2003

In de programmawet die eind december 2002 werd goedgekeurd, werd een hoofdstuk voorzien over de individuele responsabilisering van de zorgverstrekker. Maggie informeerde naar de stand van zaken

Staten-Generaal voor het gezin – kinderopvang

donderdag 25 september 2003

Staatssecretaris Simonis gaf in een interview met De Standaard een toelichting bij de geplande Staten-Generaal voor het gezin. Maggie stelde de staatssecretaris een aantal vragen betreffende de kinderopvang

Internationale vrouwendag betaalde feestdag ?

donderdag 25 september 2003

Een aantal vrouwelijke collega’s hebben in de Kamer een wetsvoorstel neergelegd teneinde van 8 maart, de internationale vrouwendag, een wettelijke betaalde feestdag te maken. Zijn de vrouwen hiermee geholpen ? vraagt Maggie zich af

Een bezoek aan het parlement ?

vrijdag 19 september 2003

Wenst u een groepsbezoek aan het parlement en een ontmoeting met Maggie De Block. Info daarover kan u bekomen bij haar parlementair medewerkster Alexandra Leenaert telefonisch 02/549.85.73 of E-mail : [email protected]

Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW

donderdag 4 september 2003

Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn met het oog op het instellen van een uniforme regeling inzake de onderhoudsplicht van kinderen bij de opname van bejaarden in een rusthuis, stuk nummer 0170/001