Archieven van de maand november, 2003

Informatiecampagne naar de huisartsen

donderdag 27 november 2003

Reeds in het verleden heeft Maggie herhaaldelijk de toenmalige minister van Sociale Zaken ondervraagd over de informatiecampagne naar de huisartsen toe.

De VLD wil het bijverdienen voor gepensioneerden onbeperkt toelaten

dinsdag 25 november 2003

De VLD wil het bijverdienen voor gepensioneerden onbeperkt toelaten. Dit betekent dat gepensioneerden in tegenstelling tot vandaag ongeacht de omvang van hun bijverdiensten hun pensioen volledig zullen kunnen behouden. Dit zou gelden voor mensen die de pensioenleeftijd hebben bereikt en voor mensen met kinderen ten laste die genieten van een overlevingspensioen.

Oudere werkzoekenden

dinsdag 25 november 2003

Het is algemeen gekend, oudere werklozen hebben het niet gemakkelijk indien zij op zoek moeten gaan naar een nieuwe job. In een antwoord op een vraag van Maggie aan Frank Vandenbroucke blijkt dat voor wat Vlaanderen betreft er maar liefst 163.548 bijkomende jobs voor oudere werknemers (55-64 jarigen) moeten gecre?rd worden.

Over de gegevens van de werkonwillige werkzoekenden

maandag 24 november 2003

Onlangs heeft Maggie een antwoord gekregen op haar schriftelijke vraag over de transmissies van de gegevens van werkonwillige werkzoekenden. Uit het antwoord bleek dat er zeer groot verschil bestaat tussen het aantal transmissies in Vlaanderen enerzijds en het aantal in Brussel en Wallonie anderzijds. Omdat deze verschillen zo frappant zijn, zal Maggie de minister hierover […]

Wetsvoorstel betreffende de vrijwilligers

vrijdag 21 november 2003

Naar schatting zijn er in ons land ongeveer anderhalf miljoen mensen actief als vrijwilliger. Reeds in de vorige legislatuur had Maggie een wetsvoorstel ingediend om hun statuut te regelen, maar dit voorstel is niet behandeld kunnen worden. Vandaar dat Maggie dit voorstel (stuk nummer 455/001) heeft hernomen en aangepast.

Wetsvoorstel betreffende de oprichting van een comit?oor de doorlichting van de nomenclatuur

vrijdag 21 november 2003

Reeds in de vorige legislatuur had Maggie een wetsvoorstel ingediend ten einde een comit?p te richten dat de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen zou doorlichten. Maggie dient dit voorstel (stuk nummer 413/001) nu opnieuw in.

Wetsvoorstel betreffende de cumulatie van een overlevingspensioen en ziekte- en invaliditeitsuitkering

donderdag 20 november 2003

Gepensioneerden mogen, met behoud van hun pensioen, een beroepsbezigheid uitoefenen op voorwaarde dat hun inkomsten bepaalde grenzen niet overschrijden. Maar een pensioen kan niet gecombineerd worden met een andere sociale uitkering. Met dit voorsteln (stuk nummer 398/001), dat Maggie samen met haar collega’s Sabien Lahaye-Battheu en Annemie Turtelboom heeft ingediend, moet cumulatie in bepaald omstandigheden […]

Terugbetaling van het geneesmiddel Elidel

donderdag 20 november 2003

Sinds 1 november 2003 wordt het geneesmiddel Elidel 1% crème, 30 gram, terugbetaald. Het gaat hier om een geneesmiddel van klasse 1 omdat het een therapeutische meerwaarde heeft. Maar die terugbetaling kan enkel indien het wordt voorgeschreven door een dermatoloog of door een pediater. Maggie vroeg dan ook aan de minister waarom de huisarts, als […]

Wetsvoorstel ter bescherming van de veiligheid van personen die arbeid onder overdruk verrichten.

dinsdag 18 november 2003

Samen met haar collega’s Sabien Lahaye-Batthue en Annemie Turtelboom diende Maggie een wetsvoorstel (stuk nummer 372/001) in dat een wettelijke regeling wil uitwerken voor personen die actief zijn als beroepsduikers.

Wetsvoorstel betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen.

maandag 17 november 2003

Op vandaag is het zo dat een zelfstandige voor zijn/haar eerste kind een bedrag ontvangt dat een stuk lager ligt dan het bedrag dat een werknemer ontvangt. Deze ongelijke behandeling is volgens Maggie en haar collega, die dit wetsvoorstel (stuk nummer 371/001) gezamelijk indienden, niet langer te verrechtvaardigen.