Archieven van de maand december, 2003

Begroting 2004 – Verslag commissie Sociale Zaken

woensdag 31 december 2003

Maggie was verslaggever van de bespreking van de begroting 2004 in de commissie Sociale Zaken, voor de secties 21 “Pensioenen” en 23 “Werkgelegenheid,Arbeid en Sociaal Overleg” (Doc 51 0324/005 van 12 december 2003, pagina 238 e.v.) U kan dit verslag lezen door te hier te klikken

Prettig Kerstfeest

woensdag 24 december 2003

Maggie wenst u en allen die u dierbaar zijn een prettig en deugddoend Kerstfeest

www.maggiedeblock.be – 15.000 bezoekers!

zaterdag 20 december 2003

Op 20 december 2003 werd de 15.000ste bezoeker geregistreerd op de website van Maggie. U kan uw mening over onze website kwijt, suggesties en of vragen om bijkomende inlichtingen overmaken via e-mail op [email protected]

Dienstencheques

vrijdag 19 december 2003

Een van de doelstellingen van de huidige paarse regering is het creëren van maar liefst 200.000 extra banen. Onder meer daarom is er begin oktober een werkgelegenheidsconferetentie georganiseerd. Op deze conferentie is men onder andere overeengekomen om die extra jobs onder meer te verkrijgen via het systeem van dienstencheques.

Evolutie werkgelegenheid bij vijftigplussers

vrijdag 19 december 2003

In ons land is ongeveer 40% van de vijftigplussers nog actief. België scoort hiermee laag in vergelijking met de overige lidstaten van de Europese Unie. Bijgevolg wenste Maggie van de minister van Tewerkstelling te weten hoe de werkgelegenheid bij deze specifieke groep evolueert.

Transmissies inzake weigeren of stopzetten beroepsopleidingen

donderdag 18 december 2003

Aansluitend op een vraag gesteld over hetzelfde onderwerp aan de toenmalige minister voor Tewerkstelling, wilde Maggie van de huidige minister weten welke de exacte cijfers zijn de transmissies tengevolge van werkweigering.

Het scheppen van nieuwe banen en aanpassen arbeidswetgeving

woensdag 17 december 2003

Een van de ambitieuze doelstellingen van de huidige paarse regering is het creëren van 200.000 extra nieuwe banen. Naast de vele maatregelen die de regering in dit kader plant, zou het volgens Maggie ook een goed idee zijn om de arbeidswetgeving te actualiseren.

De werkomstandigheden in de bouw bij extreme hitte

dinsdag 16 december 2003

Naar aanleiding van de hittegolf, afgelopen zomer, stelde Maggie een vraag aan de staatssecretaris voor Welzijn op het werk. Maggie wou onder andere weten of de staatssecretaris overweegt de bouwsector meer vrijheid te gunnen qua invulling van de arbeidsuren.

De inschakeling van helderzienden bij selectie van kandidaat-werknemers

woensdag 10 december 2003

Al geruime tijd vernemen wij dat een aantal werkgevers een beroep doet op helderzienden vooraleer te beslissen welke kandidaat zij voor een vacature willen aanwerven. Tevens zijn er verhalen bekend van werkgevers die met foto’s van sommige van hun werknemers naar helderzienden stappen met de vraag om een karakterschets te maken. De sollicitanten of de […]

De harmonisatie van het statuut van de RVA-inspecteurs

woensdag 10 december 2003

De RVA-inspecteurs ijveren reeds geruime tijd voor een harmonisatie van hun statuut met dat van de andere sociale inspectiediensten. Naar verluidt kwam er eind december 2002 een doorbraak in dit dossier. Die doorbraak kwam er pas nadat de hele situatie midden november dreigde te escaleren. Maggie wou dan ook van de minister te weten komen […]