Archieven van de maand januari, 2004

Controle op beschikbaarheid van langdurig werklozen

woensdag 28 januari 2004

Op de zogenaamde super-ministerraad van 16 en 17 januari jl. werd een nieuw systeem voor een betere opvolging van werklozen overeengekomen. Deze nieuwe regeling komt in de plaats van het bestaande artikel 80. Aanleiding voor Maggie om in de commissie Sociale Zaken, de bevoegde minister te ondervragen over de concrete uitwerking van het nieuwe systeem.

Waardeert minister Demotte alle huisartsen evenzeer ?

dinsdag 27 januari 2004

De verschillende voorstellen van minister Demotte naar aanleiding van de gezondheidsdialogen roepen toch wel vragen op inzake de herwaardering van de huisartsen.

Responsabilisering artsen ? Twee maten, twee gewichten ?

vrijdag 23 januari 2004

Maggie haar aanklacht tegen de verschillen tussen de twee landsdelen inzake de responsabilisering heeft ruime weerklank gekregen in de pers. Hieronder vindt u een greep uit een aantal kranten die over deze problematiek bericht hebben.

Responsabilisering artsen ? Twee maten, twee gewichten ?

dinsdag 20 januari 2004

Minister Demotte heeft de laatste tijd de mond vol over de responsabilisering van de huisartsen. Maar hoe dat concreet zal gebeuren, laat hij voorlopig in het midden. In het parlement heeft hij terzake nog geen voorstellen ingediend. Hoe het zeker niet moet, bewijzen volgende cijfers.

VLD vernieuwt programma

dinsdag 20 januari 2004

Op 6 en 7 februari 2004 organiseert de VLD op de Heizel te Brussel een congres over haar nieuw programma. Wenst u deel te nemen dan kan u inschrijven via de vld website De basisteksten en thema’s daarvan kan u lezen als u hier klikt op

Objectief 200.000

maandag 19 januari 2004

De tweedaagse Ministerraad, die volledig in het teken stond van de 9 hefbomen voor economische groei op lange termijn, ging door op 16 en 17 januari 2004 in de versterkte Hoeve van Petit-Leez nabij Gembloux. De belangrijkste beslissingen kan u lezen als u hier doorklikt.

Studentenarbeid

woensdag 7 januari 2004

Vele studenten doen tijdens de grote vakantie een vakantiejob. Maggie, zelf moeder van twee tieners, merkt evenwel dat die ene job voor vele studenten niet meer volstaat om allerlei dingen te bekostigen. Denk maar een kaart voor de GSM, computer, sport enzovoort. Met dit wetsvoorstel wil Maggie de periode waarin een student mag werken uitbreiden.

Hervorming van de adoptie

dinsdag 6 januari 2004

In de vorige legislatuur is de adoptie grondig hervormd. Toch was deze hervorming niet compleet, immers de nieuwe wet laat niet toe dat koppels van hetzelfde geslacht kinderen kunnen adopteren. Maggie vindt dit discriminerend en daarmee heeft zij samen met een aantal collega’s een wetsvoorstel ingediend die adoptie door holebi-koppels moet mogelijk maken.

Beste wensen voor 2004

donderdag 1 januari 2004

Maggie wenst u een goede gezondheid, voorspoed en geluk voor het ganse jaar 2004