Archieven van de maand februari, 2004

Virtuele bibliotheek CEBAM

dinsdag 24 februari 2004

CEBAM is een virtuele bibliotheek voor arsten die hen toelaat om medische informatie op te zoeken in een aantal zeer gerenommeerde medische tijdschriften. Het kan een zeer nuttig instrument zijn in het kader van het verantwoord voorschrijfgedrag. Maggie wou weten of de minister overweegt om in zijn beleid gebruik te maken van CEBAM.

Responsabiliseringsmaatregelen

maandag 23 februari 2004

De programmawet van 24 december 2002 bevatte een aantal maatregelen die een aanzet dienden te geven tot een responsabilisering van de verschillende actoren binnen de gezondheidszorgen. In de praktijk blijkt evenwel dat er van een aanpak van de medische overconsumptie in bepaalde sectoren nog niet veel in huis is gekomen. Maggie wenste meer uitleg van […]

Deconventie artsen

vrijdag 20 februari 2004

Een delegatie van de verenigingen van de huisartsen werd afgelopen vrijdag, 13 februari, ontvangen op het kabinet van de minister van Sociale Zaken. Maggie vroeg de minister naar de resultaten van dit gesprek.

Ouderschapsverlof

zaterdag 14 februari 2004

In de pers lanceerde de staatssecretaris voor arbeidsorganisatie een aantal idee?over het ouderschapsverlof. Maggie wenste meer te weten over de concrete plannen en de timing in het parlement.

Betere opvolging van werklozen

vrijdag 13 februari 2004

Op de ministerraad van Gembloux werden afspraken gemaakt omtrent een betere opvolging van werklozen. Enkele weken later blijkt dat er aan deze afgesproken regeling alsnog ? en ander wordt gewijzigd. Maggie wilde weten wat welke wijzigingen er aangebracht worden en waarom.

Contingentering van de kinesisten

vrijdag 6 februari 2004

De vraag heeft een lange lijdensweg achter de rug, maar eindelijk heeft Maggie toch een antwoord gekregen van de minister.

Debat over de echelonnering heropend !

dinsdag 3 februari 2004

Op woensdag 21 januari nam Maggie deel aan een debat over de echelonnering georganiseerd door de artsenkring van Halle.