Archieven van de maand maart, 2004

Uitbetaling beschikbaarheidshonoraria

woensdag 31 maart 2004

De vorige regering heeft een aantal stappen gezet in het kader van de herwaardering van de eerstelijnsgezondheidszorg. Onder meer een verhoging van het beschikbaarheidshonorarium behoorde tot een van de aangekondigde maatregelen.

Moederschapsverlof

woensdag 24 maart 2004

Verder werd er vandaag in de commissie Sociale Zaken de plannen inzake de uitbreiding van het ouderschapsverlof toegelicht.

woensdag 24 maart 2004

Vandaag stond in de commissie Sociale Zaken het wetsvoorstel van Maggie en haar collega Annemie Turtelboom geagendeerd.

Eerste stap inzake responsabilisering gezondheidsactoren gezet !

maandag 22 maart 2004

Vorige week werd in de bevoegde commissie in het Parlement, Sociale Zaken, het wetsontwerp tot wijziging van artikel 140 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco?rdineerd op 14 juli 1994, unaniem goedgekeurd.

Twintig keer meer Vlaamse werklozen gesanctioneerd

vrijdag 19 maart 2004

Uit een antwoord van een schriftelijke vraag van Maggie over de meldingen van de gewestelijke arbeidsdiensten voor bemiddeling aan de RVA inzake de werkonwilligen, blijkt dat er twintig keer meer Vlaamse werkonwillge werklozen dan Waalse worden gesanctioneerd. Dergelijke cijfers bevestigen volgens volksvertegenwoordiger Maggie De Block het vermoeden dat de Waalse diensten voor arbeidsbemiddeling minder geneigd […]

Burgemeester Eddie De Block geeft startschot campagne !

vrijdag 19 maart 2004

Vele mensen vragen mij of ik geen kandidaat ben bij de komende, regionale verkiezingen op 13 juni. Aangezien ik reeds in de Kamer van Volksvertegenwoordigers zetel, lijkt het mij opportuun dat ik mij in Brussel verder concentreer op het werk in het federale parlement. Maar dit betekent uiteraard niet dat wij in Merchtem geen valabele […]

Vraag over parkeerplaatsen voor instellingen voor gehandicapten

donderdag 18 maart 2004

Gisteren stelde Maggie in de commissie Sociale Zaken, een mondelinge vraag over parkeerplaatsen voor verzorginginstellingen die instaan voor gehandicapten. In de praktijk blijkt immers dat deze instellingen geen gebruik kunnen maken van de voorbehouden plaatsen.

Ook uitgeput op vrijdagavond ?

donderdag 18 maart 2004

Maandag 8 maart was het internationale vrouwendag. Sommigen vinden dat deze dag een wettelijke feestdag moet worden. Maggie vraagt zich evenwel af of de vrouwen hiermee ├ęcht gediend zijn ! Is dit niet veeleer een druppel op een hete plaat en gaan we niet beter op zoek naar meer structurele maatregelen ?

VLD pleit voor afschaffing verminderingsco?ffici?nt

dinsdag 16 maart 2004

Dit is een punt waarop de VLD reeds jaren hamert. Immers een zelfstandige wordt bij een vervroegde pensionering (vanaf 60 jaar) financieel gestraft. Bij zelfstandigen wordt een verminderingsco?ffici?nt toegepast van 5% per jaar dat hij/zij vervroegd op pensioen gaat.

Burgerkrant Merchtem : Eddie De Block : Drie jaar burgemeester!

dinsdag 16 maart 2004

De legislatuur is halfweg, Eddie De Block is reeds drie volle jaren burgemeester van Merchtem. In die periode drukte Eddie wel zijn stempel op onze gemeente, die intussen zelfs tot buiten Vlaanderen bekend is geworden. Tijd voor een gesprek met Eddie over zijn ervaringen als burgemeester gedurende de voorbije 3 jaar. Om het volledige interview […]