Uitbetaling beschikbaarheidshonoraria

De vorige regering heeft een aantal stappen gezet in het kader van de herwaardering van de eerstelijnsgezondheidszorg. Onder meer een verhoging van het beschikbaarheidshonorarium behoorde tot een van de aangekondigde maatregelen.

De uitbetaling ervan liet evenwel op zich wachten. Daarover stelde Maggie een schriftelijke vraag aan de minister van Sociale Zaken.

voor het volledige dossier, gelieve hier te klikken, pag. 2925 ev.

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.