Archieven van de maand april, 2004

Opdrachten voor de huisartsenkringen

donderdag 29 april 2004

Collega Daniel Bacquelaine (MR) stelde een vraag aan de minister van Volksgezondheid over de opdrachten die aan de huisartsenkringen worden toevertrouwd volgens het KB van 8 jul 2002.

Tekorten bij de wijkgezondheidscentra

woensdag 28 april 2004

De wijkgezondheidscentra worden geconfronteerd met een tekort van 98.000 euro per 2000 patiënten. Deze cijfers komen van het verzekeringscomité van het RIZIV. Reden voor Maggie om de minister hierover aan de tand te voelen.

Oneigenlijk gebruik maximumfactuur

zaterdag 24 april 2004

Bij de stemming van de maximumfactuur, waarschuwden sommigen voor een oneigenlijk gebruik van dit syteem. Nu het systeem een tijdje in voege is, blijkt deze vrees gegrond te zijn geweest. Maggie wenste van de minister te vernemen hoe hij dit oneigenlijk gebruik zal aanpakken.

Initiatief Premier om plantentuin Meise te redden

vrijdag 23 april 2004

Ten gevolge van het Lambermontakkoord werd de plantentuin van Meise overgeheveld van het federale naar het Vlaamse niveau. Maar door een gebrek aan afspraken tussen de Vlaamse en Franse gemeenschap, staat de tuin momenteel te verkommeren. En dat terwijl er dringend nood is aan grondige herstellingswerken.

Ontwerp KB inzake de praktijkerkenning

donderdag 22 april 2004

Naar aanleiding van de plannen van minister Demotte inzake de praktijkerkenning, stelde Maggie hierover een mondelinge vraag. Het ontwerp maakt het immers voor solopraktijken wel zeer moeilijk.

Demotte verspreidt mist !

woensdag 21 april 2004

De plannen van minister Demotte over de groepspraktijk en de solo-werkende arts zijn gehuld in een waas van geheimzinnigheid en mist ! Volksvertegenwoordiger Maggie De Block zegt minister Demotte de wacht aan. Zij eist snel duidelijkheid.

Vakbond kaderpersoneel

donderdag 8 april 2004

Het kaderpersoneel beschikt niet over een representatieve werknemersorganisatie. Het niet bestaan van dergelijke organisatie heeft een aantal gevolgen. Zo is het kaderpersoneel niet vertegenwoordigd in de verschillende paritaire comités. Samen met collega Daniel Bacquelaine diende Maggie een wetsvoorstel in teneinde een representatieve organisatie voor het kaderpersoneel te erkennen.

Sociaal statuut onthaalouders

woensdag 7 april 2004

Sinds april 2003 hebben de onthaalouders een sociaal statuut. Dit statuut voorziet onder meer in een vergoeding indien een kindje niet naar de opvang komt.

Transmissies van gegevens door VDAB, FOREM en BGDA

dinsdag 6 april 2004

De verschillende gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling in ons land (VDAB, FOREM en BGDA) dienen aan de RVA gegevens ter beschikking te stellen over het aantal werkzoekenden die niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Maatregelen om langdurige werkloosheid te voorkomen

maandag 5 april 2004

Uit cijfers van de RVA blijkt dat er in ons land meer dan 100.000 werklozen zijn die langer dan 10 jaar zonder baan zitten. Een zeer hoog cijfer !