Archieven van de maand mei, 2004

Stemmen bij volmacht

donderdag 27 mei 2004

Zoals geweten geldt in ons land nog steeds de stemplicht. Maar indien u om een of andere reden, bijvoorbeeld ziekte of gebrekkigheid, zich niet kunt verplaatsen naar het kiesbureau, kan er een volmacht verleend worden. De regeling hiervoor is een tijdje geleden versoepeld. .Met name kan voortaan volmacht worden gegeven aan gelijk welke andere kiezer. […]

Welke verkiezingen? Graag enige nuchterheid!

dinsdag 25 mei 2004

Zelf geen kandidaat zijnde op 13 juni 2004 heb ik het voordeel de politieke debatten van op enige afstand te mogen volgen. Enige verwondering en zelfs verbazing overvalt mij hierbij regelmatig. Wat bezielt bv. de voorzitter van de CD&V eerst te verklaren dat hij de uitslag van 18 mei 2003 zal respecteren (met andere woorden […]

Uitoefening gezondheidsberoepen.

maandag 24 mei 2004

Op woensdag 21 mei ll. keurde de Kamer het wetsontwerp betreffende het wetsontwerp houdende maatregelen inzake de gezondheidszorg goed. Het ontwerp van wet wijzigt het koninklijk besluit nummer 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Bedragen die niet voor beslag vatbaar zijn

maandag 17 mei 2004

Eind maart keurde de voltallige Kamer een wetsontwerp goed waardoor het onmogelijk wordt om bepaalde bedragen die op een bankrekening gestort worden vatbaar te laten voor een inbeslagname.

Resolutie borstimplantaten

vrijdag 14 mei 2004

Gisteren werd in de plenaire vergadering het voorstel van resolutie betreffende het aanleggen van een register voor borstimplanaten besproken. Maggie kwam tussen om te wijzen op de medische aspecten van dergelijke schoonheidsingrepen.

Samen naar Halle en op kraambezoek!

maandag 10 mei 2004

Al ben ik zelf geen kandidaat toch zal ik mij deze verkiezingscampagne voor 100 % inzetten, niet alleen voor mijn broer Eddie, die 19de kandidaat en medelijstduwer is voor het Vlaams Parlement in Vlaams-Brabant, maar voor de ganse VLD. Zo ben ik gisteren samen met Eddie naar Halle gaan betogen voor de splitsing van de […]

Chronisch vermoedheidssyndroom

zaterdag 8 mei 2004

De vorige regering heeft vier referentiecentra voor het chronisch vermoedheidssysteem. Toch blijven CVS-pati?nten nog met veel vragen zitten. Zo bestaan er lange wachtlijsten voor deze centra en bovendien willen vele pati?nten terugkeren in het arbeidsproces. Weliswaar niet voltijds maar er moeten toch mogelijkheden gecre?rd worden die aan de pati?nten de mogelijkheid moeten bieden om deeltijds […]

Splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde

vrijdag 7 mei 2004

Nu zondag zullen de Vlaamse burgemeesters uit de rand betogen om hun eis voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde kracht bij te zetten.

Liberalisering klinische labo’s

donderdag 6 mei 2004

Vorige week werd in de bevoegde kamercommissie een wetsontwerp goedgekeurd dat de Europese regelgeving inzake de voorwaarden waaraan er dient voldaan te worden om een klinisch labo uit te baten in ons land, omzette in de Belgische wetgeving.

Liberalisering klinische labo's

donderdag 6 mei 2004

Vorige week werd in de bevoegde kamercommissie een wetsontwerp goedgekeurd dat de Europese regelgeving inzake de voorwaarden waaraan er dient voldaan te worden om een klinisch labo uit te baten in ons land, omzette in de Belgische wetgeving.