Archieven van de maand juni, 2004

Debat vergrijzing

woensdag 30 juni 2004

Sinds 19 maart organiseerde de commissie Sociale Zaken verschillende hoorzittingen teneinde de vergrijzing in onze samenleving te bestuderen. Nu deze hoorzittingen achter de rug liggen, wordt het tijd voor de commissie om de politieke discussie hierover aan te vatten. Dit zal volgende week gebeuren in de commissie Sociale Zaken. Maggie maakte samen met de andere […]

Meer dan 26.000 bezoekers de laatste 12 maanden!

woensdag 30 juni 2004

Het bezoekersaantal van www.maggiedeblock.be blijft stijgen. Niet minder dan 26.065 bezoekers bezochten de afgelopen 12 maanden de website. Uw kritiek en suggesties zijn welkom op [email protected] . Wij blijven intussen verder werken.

Controle zwartwerk in de horeca

maandag 28 juni 2004

De horecasector is een zeer arbeidsintensieve sector waar bovendien een zeer grote flexibiliteit van de werknemers verlangd wordt. De sector wordt regelmatig gecontroleerd op zwartwerk. Maggie vernam graag van de minister hoeveel controles er uitgevoerd werden, opgesplitst per gewest.

Forfaitaire vergoeding erelonen artsen

zaterdag 26 juni 2004

Naar aanleiding van de uitspraken van Marc Justaert (voorzitter CM) in de pers over een forfaitaire verloning van de erelonen van de artsen, stelde Maggie afgelopen donderdag een mondelinge vraag aan de minister. Zo wenste zij te weten welke de houding was van de minister over deze denkpiste.

Foute berichtgeving in De Morgen over de anti-pestwet

vrijdag 25 juni 2004

Langs deze weg wenst Maggie te reageren op een artikel, vandaag verschenen op de frontpagina van de krant De Morgen. Daarin wordt verkeerdelijk gemeld dat zij zich voor haar vraag over de anti-pestwet gebaseerd zou hebben op verkeerde cijfers.

Uitbreiding ouderschapsverlof

vrijdag 25 juni 2004

Op de bijzondere ministerraad van 20 en 21 maart te Raversijde, heeft de regering aangekondigd het ouderschapsverlof uit te breiden. Wat wordt er concreet voorzien ?

Kinderbijslag geplaatste kinderen

donderdag 24 juni 2004

Ouders wier kinderen geplaatst zijn in een instelling hebben sinds kort recht op een forfaitaire kinderbijslag. Bedoeling van de wetgever was dat deze ouders in staat zouden worden gesteld om contact te houden met de kinderen en de kinderen eventueel cadeautjes te kopen. Het kan zeker niet de bedoeling zijn dat het geld door de […]

Evaluatie antipestwet

woensdag 23 juni 2004

In een antwoord op een eerdere vraag van Maggie, verklaarde de staatssecretaris bevoegd voor Arbeidsorganisatie dat wet versneld zou geëvalueerd worden. We zijn ondertussen een half jaar verder, maar van een evaluatie hebben we nog niks vernomen ! Voldoende reden dus voor Maggie om andermaal duidelijkheid te verkrijgen over deze evaluatie.

Fiscale stimuli opvang ouders/grootouders in gezin

vrijdag 18 juni 2004

De toenemende vergrijzing is één van de uitdagingen waarmee onze maatschappij geconfronteerd wordt. Als een van de oplossingen wordt door de VLD onder meer het invoeren van fiscale stimuli voor wie ouders of grootouders opvangt, voorgesteld. Dit wetsontwerp werd gisteren in de plenaire vergadering goedgekeurd. Maggie voerde het woord namens de partij. voor het verslag, […]

Proficiat Eddie !

dinsdag 15 juni 2004

Maggie wenst langs deze weg haar broer van harte proficiat te wensen met het schitterende resultaat dat hij behaald heeft bij de verkiezingen van aflopen zondag. Met maar liefst 7105 voorkeurstemmen behaalde hij vanop de voorlaatste plaats bij de effectieven; een puik resultaat ! www.eddiedeblock.be