Archieven van de maand juli, 2004

Vergrijzingscommissie

vrijdag 16 juli 2004

Reeds enkele maanden buigt de commissie Sociale Zaken zich over de vergrijzingsproblematiek. In dit verband werden er tal van hoorzittingen georganiseerd en werden er twee experten aangesteld teneinde een reeks aanbevelingen te formuleren. Deze aanbevelingen zijn nu klaar en zullen de basis vormen voor de politieke discussie die in het najaar (september) zal starten.

Werkgroepen opgericht binnen de medico-mut

donderdag 15 juli 2004

Binnen de commissie artsen-ziekenfondsen werd beslist om een aantal werkgroepen op te richten die zich dienden te buigen over een aantal zeer concrete problemen. Maggie wenste van de minister te vernemen hoever het stond met de werkzaamheden van deze werkgroepen.

Medisch dossier voor asielzoekers

woensdag 7 juli 2004

Wie bij zijn huisarts een medisch dossier laat aanmaken, krijgt het honorarium dat hij hiervoor aan de dokter betaald heeft integraal terug van de mutualiteit bij wie men aangesloten is. Vele asielzoekers zijn evenwel niet aangesloten bij een mutualiteit en stappen daarom naar het OCMW om het betaalde bedrag terug te krijgen. Uit een vraag […]

Asbestose

vrijdag 2 juli 2004

In ons land zijn er verschillende mensen die lijden aan asbestose, een aandoening van de luchtwegen die veroorzaakt wordt door langdurige blootstelling aan asbest. De gevolgen van deze ziekte zijn evenwel niet altijd onmiddellijk zichtbaar. Maggie stelde een vraag aan de minister van sociale zaken over het aantal gevallen van asbestose in ons land.

Rapport inzake de onverantwoorde praktijkverschillen

donderdag 1 juli 2004

Het is al jaren een oud zeer, de aanpak van de onverantwoorde praktijkverschillen inzake de gezondheidszorgen. De huidige minister van sociale zaken kondigde enige tijd geleden een rapport aan waarin een inventaris zou gemaakt worden van de bestaande instrumenten. Maggie wenste te weten of het rapport klaar was en zo ja, of de inhoud ervan […]