Archieven van de maand september, 2004

Evaluatie startbaanovereenkomsten

donderdag 30 september 2004

Onder de vorige regering werd het zogenaamde Rosettaplan ingevoerd. Bedoeling van dit plan was om jongeren een opleiding en werkervaring aan te bieden. Maggie wenste van de minister enige cijfers te kennen. voor vraag en antwoord, gelieve hier te klikken, pag. 6947 ev

Vereenvoudige procedures, toegang arbeidsmarkt, arbeidsgehandicapten

woensdag 29 september 2004

Niet alleen de toegang tot vorming en opleiding als opstap naar de arbeidsmarkt kent hinderpalen. Precies om zich op een traject naar de arbeidsmarkt te kunnen plaatsen hebben vele personen met een handicap nood aan hulpmiddelen, zoals een speciale bril. De geldende procedures om deze hulpmiddelen vergoed te krijgen zijn complex en de wachttijden te […]

Progressieve werkhervatting voor personen met arbeidshandicap

dinsdag 28 september 2004

Niet alleen de toegang tot vorming en opleiding als opstap naar de arbeidsmarkt kent hinderpalen. Precies om zich op een traject naar de arbeidsmarkt te kunnen plaatsen hebben vele personen met een handicap nood aan hulpmiddelen, zoals een speciale bril. De geldende procedures om deze hulpmiddelen vergoed te krijgen zijn complex en de wachttijden te […]

Een antwoord bieden op de vergrijzingsproblematiek

maandag 27 september 2004

Een antwoord geven op de vele aspecten van het vergrijzingsvraagstuk is niet evident. Maar de VLD wil toch een aanzet hiertoe geven. Het komt er immers vooral op aan om onze sociale zekerheid te vrijwaren.

Werken moet lonen

vrijdag 24 september 2004

Een andere, niet onbelangrijke pijler waarop de aanpak van het vergrijzingsvraagstuk dient gebaseerd te zijn, is volgens de VLD dat werken opnieuw moet lonen. Hoe de VLD vindt dat werken opnieuw aantrekkelijk kan worden, leest u hieronder.

De vergrijzing : Belgi?oet concurrentieel blijven

donderdag 23 september 2004

Een van de voorwaarden om de stijgende kosten van de vergrijzing op de vangen is het concurentieel houden van ons land. Hieronder vindt u een aantal voorstellen van de VLD die ons land concurrentieel moeten houden.

Vergrijzing : VLD-standpunt, de drie pijlers

woensdag 22 september 2004

Volgens de VLD moet de aanpak van de vergrijzing op drie pijlers rusten nl.ten eerste het concurrentieel houden van onze economie met bijzondere aandacht voor jobs, ten tweede werken moet lonen, en tot slot een antwoord bieden op de vergrijzing om de leefbaarheid van de sociale zekerheid te vrijwaren.

Vaststellingen en aanbevelingen van de commissie Vergrijzing

dinsdag 21 september 2004

Hieronder vindt u meer informatie over de vaststellingen en de aanbevelingen zoals ze geformuleerd werden door de commissie Sociale Zaken.

Activiteitsvallen, personen met een arbeidshandicap, herscholing

dinsdag 21 september 2004

Om de overgang van arbeidsongeschiktheid naar arbeidsgeschiktheid geleidelijk te laten verlopen bestaat de mogelijkheid van progressieve werkhervatting. Probleem is dat de interpretatie van progressieve werkhervatting verschillend wordt toegepast door de adviserend geneesheren. Indien op termijn geen volledige werkhervatting mogelijk wordt geacht, wordt soms progressieve werkhervatting geweigerd. Maggie wenste meer uitleg hierover.

Vrijwillige brandweerlieden, onkostenvergoeding, sociale zekerheidsbijdragen

maandag 20 september 2004

Vrijwillige brandweerlieden krijgen voor hun prestaties een onkostenvergoeding. Vanuit de praktijk wordt ons echter gesignaleerd dat deze mensen op sommige van hun prestaties, zoals niet dringende brandweeroproepen, oefeningen, het verwijderen van wespennesten of ambulanceritten, bijdragen voor de sociale zekerheid moeten betalen. Maggie wenste hierover een aantal vragen te stellen aan de bevoegde minister.