Archieven van de maand oktober, 2004

Erkenningscriteria huisartsenpraktijk

vrijdag 29 oktober 2004

Er zou een ministrieel besluit in de maak zijn over de erkenningscriteria van de huisartsenpraktijk. Maggie wenste de stand van zaken te kennen alsook de inhoud van het ontwerpbesluit.

Registratieformulier huisartsenkringen

vrijdag 29 oktober 2004

Een arts van wacht moet in het kader van zijn wachtdienst een registratieformulier invullen. Dit betekent in de praktijk extra administratief werk voor de huisarts. Bovendien laten bepaalde dringende oproepen niet altijd toe om eerst het formulier in te vullen. Maggie ondervroeg minister Demotte over het nut en het doel van dit formulier.

Telewerk

donderdag 28 oktober 2004

Op 16 juli 2002 ondertekenden de Europese sociale partners een kaderakkoord over telewerken. De Europese sociale partners drukten toen de wens uit dat de bepalingen uit dit akkoord binnen de drie jaar zou omgezet worden naar de verschillende interne rechtsnormen. Maggie vroeg de bevoegde minister of zij de nodige maatregelen zal nemen teneinde die bepalingen […]

Eenmaking statuut arbeiders-bedienden

woensdag 27 oktober 2004

Naar aanleiding van een interview van de minister van Werk over haar plannen inzake een eenmaking van het statuut van arbeiders en bedienden, wenste Maggie in de commissie meer te vernemen over deze intenties.

Aanpassing antipestwet ?

woensdag 27 oktober 2004

Op 7 juli jl. presenteerde toenmalig staatssecretaris Kathleen Van Brempt het evaluatieverslag van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, kortweg de antipestwet, in de commissie sociale zaken. Maggie wenste onder andere van de nieuwe minister te vernemen of zij […]

De opvolging van werklozen

dinsdag 26 oktober 2004

Uit een antwoord op een schriftelijke vraag Maggie over de opvolging van de werklozen, blijkt dat er nog steeds een groot verschil bestaat inzake de aanpak en opvolging tussen Vlaanderen en Walloni?.

Vijftigjarig bestaan van het ASGB

dinsdag 26 oktober 2004

Op zaterdag 23 oktober woonde Maggie een viering bij naar aanleiding van vijftigjarig bestaan van het Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen in BelgiĆ«. Dit vond plaats te Zellik waar het ASGB een disputatio organiseerde met als thema “de betaalbaarheid van de gezondheidszorg”. De discussie ging met name over de vraag of een kwaliteitsvolle gezondheidszorg blijvend kan […]

Toespraak voor de seniorenraad van Merchtem

vrijdag 22 oktober 2004

Op donderdag 21 oktober had Maggie het genoegen een toespraak te houden voor de Seniorenraad van Merchtem. Het thema dat Maggie in haar toespraak behandelde, was “Uw geneesmiddelen…klokvast”.

De effecten van de terugbetaling van de pil aan jongeren

woensdag 20 oktober 2004

Sinds 1 mei van dit jaar wordt de pil aan jongeren extra terugbetaald. Maggie wenstte te weten welke de effecten van deze terugbetaling zijn.

Health Objectives : a must for a healthy future ?

maandag 18 oktober 2004

Afgelopen september heeft Maggie deelgenomen aan een symposium in Rijsel handelend over bovenvermeld thema. Bedoeling van dit symposium was de verschillende gezondheidsactoren met elkaar in contact te brengen.