Archieven van de maand november, 2004

Pediatrische centra in ziekenhuizen

woensdag 24 november 2004

In een studie uitgevoerd door de professoren Casaer en Cannoodt over de behandeling van kinderen in ziekenhuizen, wordt er onder meer gesteld dat niet elk ziekenhuis een pediatriedienst moet aanbieden. Ziekenhuispediatrie wordt met andere woorden niet als een basisfunctie beschouwd. Minister Demotte kondigde op basis van deze studie een hervorming van de pediatrie aan. Maggie […]

Kamerdebat over tekort in de sociale zekerheid

woensdag 17 november 2004

Op woensdag 10 november debateerde de commissies sociale zaken en volksgezondheid over de tekorten in de sociale zekerheid maar ook vooral over de aanpak ervan door minister Demotte. Wat Maggie hiervan vindt, lees je in onderstaand Belgabericht (d.d. 10.11.2004)

Vrijwilligerswerk door werklozen

vrijdag 12 november 2004

Werklozen die vrijwilligerswerk willen verrichten, moeten van de directeur van het werkloosheidsbureau van de RVA een toelating krijgen. De directeurs van de verschillende werkloosheidsbureaus hebben hieromtrent een ruime appreciatiebevoegdheid, zodat regelmatig het verwijt wordt gehoord dat werklozen strenger worden behandeld al naargelang het werkloosheidsbureau waarvan ze afhankelijk zijn. Maggie wenste cijfergegevens over de aanvragen voor […]

Opvolging werklozen verschillende aanpak Vlaanderen/Walloni?

woensdag 10 november 2004

Uit een antwoord op een schriftelijke vraag blijkt dat er in de drie gewesten verschillend wordt opgetreden voor wat de opvolging van de werklozen betreft. voor het antwoord, gelieve hier te klikken, pag. 7805 ev

Wetsvoorstel inzake de evaluatie van de antipestwet

donderdag 4 november 2004

Bij de goedkeuring van de antipestwet, werd er overeengekomen om een eenmalige evaluatie van de wet te doen. Deze evaluatie werd afgelopen juli besproken in de commissie Sociale Zaken. Toen bleek dat er nog heel wat onduidelijkheden over de wet bestaan. Maggie heeft toen beslist om een wetsvoorstel in te doen dat voorziet in een […]

Telewerk

woensdag 3 november 2004

Naar aanleiding van de ministerraad in Gembloux in januari 2004 werd er binnen de regering overeengekomen om een aantal proefprojecten inzake telewerk te starten. Maggie wenste te vernemen wat de evaluatie van deze projecten heeft opgeleverd. voor het antwoord, gelieve hier te klikken, pag. 7640 ev