Archieven van de maand januari, 2005

vrijdag 28 januari 2005

Gisteren stelde Maggie in de plenaire vergadering een vraag over het zopas verschenen KB betreffende veiligheidscoördindatoren.

Congres artsenkring Halle

donderdag 27 januari 2005

Gisteren, 26 januari, heeft Maggie deelgenomen aan het congres dat de artsenkring Halle en omstreken organiseerde. Thema van het congres was : “het budget van de georganiseerde eerstelijnsgeneeskunde moet drastisch verhoogd worden….Of hoe een multidisciplinaire structuur in Halle de gezondheidszorg beter en goedkoper maakt”.

Aanpassing antipestwet

donderdag 20 januari 2005

Op 7 juli jl. presenteerde toenmalig staatssecretaris Kathleen Van Brempt het evaluatieverslag van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, kortweg de antipestwet, in de commissie sociale zaken. De voorganger van de huidige minister was een grote voorstander van een […]

Herijking nomenclatuur

woensdag 19 januari 2005

Vandaag werd in de kamercommissie Sociale Zaken het wetsvoorstel van Maggie, samen ingediend met Jo Vandeurzen, inzake de herijking van de nomenclatuur ter bespreking voorgelegd. Dit wetsvoorstel (stuk nummer 413/001) werd in de vorige legislatuur reeds ingediend, maar is toen niet behandeld geworden. Daarom besliste beide indieners om hun voorstel opnieuw in te dienen.

Thuiscontroles werklozen

zaterdag 8 januari 2005

Sinds 1999 is er een nieuwe regeling van kracht inzake de thuiscontrole van werklozen. Maggie wenste een aantal cijfergegevens te bekomen voor de periode 2000-2004. voor het antwoord, gelieve hier te klikken, pag. 8795 ev.

31.253 bezoekers in 2004 !

vrijdag 7 januari 2005

Het aantal bezoekers van www.maggiedeblock.be blijft verder stijgen. Uw belangstelling is voor ons een aanmoediging om de ingeslagen weg in 2005 verder te blijven bewandelen en u verder te blijven informeren over de activiteiten van Maggie in het parlement en er buiten. Verdere vragen, suggesties en/of opmerkingen kan u steeds overmaken op [email protected] U kan […]

Personen met een arbeidshandicap

donderdag 6 januari 2005

In Mechelen, Luik en in de Duitstalige gemeenschap lopen er experimenten waarbij arbeidsongeschikten in samenspraak met de adviserende geneesheren een herscholingsproject volgen. voor het antwoord, gelieve hier te klikken, pag. 8769 ev.

Erelonen geneesheren-specialisten – herijking nomenclatuur. De VLD pleit voor verstandige aanpak !

woensdag 5 januari 2005

Op het moment dat minister Demotte het parlement volmachten vraagt boezemen de uitspraken van SP.a-voorzitter Steve Stevaert de VLD weinig vertrouwen in. De SP.a-voorzitter verengt het debat tot politieke simplismen : we gaan de geneesheren-specialisten eens aanpakken. Om de pil te vergulden zegt hij er meteen bij dat hij aan de minstverdienende specialisten wat meer […]

Thuiswerk

dinsdag 4 januari 2005

Tijdens de tweedaagse Ministerraad van 16 en 17 januari 2004 in Gembloers besliste de Regering om de thuiswerker een volwaardige plaats te geven. Er werd vooropgesteld dat er een sluitend juridisch kader zou komen voor de thuiswerker aangepast aan de realiteit van dit thuiswerk en met de nodige waarborgen voor arbeidsbescherming en bescherming van de […]

Preventie alcoholmisbruik bedrijven

maandag 3 januari 2005

Uit een enquête is gebleken dat 85% van de bedrijven kampt met alcoholproblemen bij werknemers. Slechts 37% van de bedrijven voert een alcoholbeleid. voor het antwoord, gelieve hier te klikken, pag.8777 ev