Archieven van de maand april, 2005

Timing eindeloopbaandebat

vrijdag 29 april 2005

Zowel de christelijke als de socialistische vakbond sturen aan op uitstel inzake het eindeloopbaandebat. Daarenboven wenst de socialistische vakbond het debat uit te breiden tot de tewerkstellingsproblematiek in het algemeen ?n de financiering van de sociale zekerheid. Maar de regering heeft ondertussen laten laten verstaan een akkoord te verkiezen voor de aanvang van het parlementair […]

Goedkeuring ambulante behandeling – adviserend geneesheer

vrijdag 29 april 2005

Dialysepati?nten hebben nood aan de goedkeuring van de adviserend geneesheer voor een aantal geneesmiddelen die zij in het kader van hun ambulante behandeling moeten innemen. Wanneer zij worden opgenomen in een ziekenhuis loopt de medicatie uiteraard door. Maar als het ziekenhuis de factuur doorstuurt naar het ziekenfonds, weigert deze laatste de geneesmiddelen terug te betalen, […]

Wachtvergoeding voor huisartsen

donderdag 28 april 2005

De regering heeft terecht aangekondigd het misbruik van de spoedgevallendienst te willen aanpakken. Het versterken van de wachtdienst van de huisartsen is daarbij van groot belang. Maar de uitbetaling van de wachtvergoeding gebeurt met enige vertraging. Maggie wenste te weten was de oorzaak van deze vertraging is.

Wet op de Aanvullende Pensioenen – antidiscriminatiewet

donderdag 28 april 2005

De wet op de aanvullende pensioenen waarborgt een rendement van 3,75% op de bijdragen die de werknemer betaalt en een rendement van 3,25% op de werkgeversbijdragen. Indien dit rendement niet wordt behaald, draaien de werkgevers op voor het verschil op het moment dat de werknemer recht krijgt op zijn aanvullend pensioen. Dit kan misschien een […]

Veiligheidsco?rdinator bouwwerven

woensdag 27 april 2005

Veiligheidsco?rdinatoren en bouwheren blijven zich vragen stellen over de re?le impact van de versoepeling van de regeling voor de veiligheidsco?rdinatie voor bouwwerken met een beperkte omvang. Om meer duidelijkheid te verkrijgen, ondervroeg Maggie andermaal de bevoegde minister.

Telewerken – juridische knelpunten

woensdag 27 april 2005

Het federale regeerakkoord bepaalt dat ?tele- en thuiswerk zal worden gestimuleerd via het aanmoedigen van breedbandaansluitingen en een aangepast wettelijk en juridisch statuut voor deze? werknemers, met respect voor de rechten van de werknemers. Tijdens de bijzondere Ministerraad van Gembloers op 16 en 17 januari 2004 werd overeengekomen om tele-thuiswerk een volwaardige plaats te geven […]

Aanwerving RVA-controleurs

dinsdag 26 april 2005

In antwoord op mijn vraag betreffende activiteitsvallen voor personen met een arbeidshandicap, stelt de Minister dat er sinds twee jaar een experiment loopt wat het college van geneesheren-directeurs betreft; meer bepaald in Mechelen, Luik en de Duitstalige Gemeenschap.

maandag 25 april 2005

Eén op drie Belgen heeft een «Globaal Medisch Dossier » (GMD). Dat kunnen we leren uit een extrapolatie van de cijfers van de GMD. Wat we nog leren is dat in Vlaanderen meer mensen een GMD hebben.

Nieuwe paspoorten -bijkomende aanwervingen lokale besturen

woensdag 20 april 2005

Naar verluidt krijgen lokale besturen de kans om extra personeel aan te werven voor de op komst zijnde nieuwe paspoorten. Personeel van De Post, de NMBS en Belgacom zouden hierbij de eerste keuze krijgen.

Horeca – nieuwe maatregelen – informatiecampagne

dinsdag 19 april 2005

Tijdens een hoorzitting in de Kamercommissie Financiën en Begroting over de sociale aspecten van de horeca-sector liet de Minister weten een informatiecampagne te plannen naar de werkgevers in de horecasector toe. Deze campagne zou als doel hebben de nieuw doorgevoerde maatregelen ten voordele van de sector te verduidelijken.