Archieven van de maand mei, 2005

OCMW – audit Rekenhof

dinsdag 31 mei 2005

De audit van het Rekenhof die liep van juli tot oktober 2002 stelde had tot doel te evalueren hoe het federaal Bestuur van het Maatschappelijk Welzijn nagaat of de OCMW?s het bestaansminimum toekennen met inachtneming van de wet, haar criteria en doestellingen en hoe dat bestuur is georganiseerd om doeltreffend op te treden. Na het […]

De vergrijzing

vrijdag 27 mei 2005

Op woensdag 25 mei 2005 ging Maggie spreken voor de VLD van Wortegem-Petegem over de vergrijzing. De tekst van haar toespraak kan u vinden door te klikken op

Toespraak Guy Verhofstadt VLD-Congres van 20-22 mei 2005.

donderdag 26 mei 2005

De toespraak van Eerste Minister Guy Verhofstadt op het VLD-Congres van 20-22 mei 2005, was een belangrijke toespraak waarin Guy Verhofstadt zijn visie gaf voor de volgende jaren. De integrale tekst kan u vinden door te klikken op

Aantal commerci?le ziekenhuizen in Belgi?

dinsdag 24 mei 2005

In ons land zijn er ook een aantal commerci?le ziekenhuizen actief. Omdat er over deze ziekenhuizen weinig gegevens terug te vinden zijn, stelde Maggie een aantal concrete vragen aan de minister van Sociale Zaken.

VLD congres buigt zich over toekomst

maandag 23 mei 2005

Het VLD-conres hield zich afgelopen weekend bezig met het vastleggen van een liberale visie voor de komende 10-jaar. Hierover is zoveel onjuiste informatie en/of verkeerd gekleurde informatie in de pers gekomen dat de verstandige lezer het best kan oordelen over de teksten door ze zelf te raadplegen. U kan doorklikken naar congresteksten

Rechten van de vrijwilligers

vrijdag 20 mei 2005

De besprekingen hebben jaren geduurd, maar gisteren was het dan toch zover : de Kamer heeft haar goedkeuring verleend aan het wetsvoorstel mbt de rechten van de vrijwilligers. Maggie was van bij het begin betrokken bij het opstellen van het wetsvoorstel. Collega Annemie Turtelboom kwam namens de VLD tussen bij de bespreking in de plenaire […]

Ongevallenverzekering voor sportclubs

woensdag 18 mei 2005

Sportclubs met betaalde spelers en trainers zijn verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Maar dit lijkt niet altijd evident te zijn. Daarom wenste Maggie graag een woordje uitleg van de minister.

Beeldschermen – orthopedische klachten

dinsdag 17 mei 2005

Uit een bevraging van de medische dienst Premed bij ruim 13.000 werknemers in een duizendtal bedrijven blijkt dat werknemers die dagelijks aan een beeldscherm werken vooral met oogklachten kampen, maar ook andere klachten werden genoteerd. Maggie wenste daarom een antwoord op een aantal concrete vragen.

Dierenartsen met opdracht

donderdag 12 mei 2005

Voor het FAVV en de FOD Volksgezondheid werken bekwame vastbenoemde ambtenaren en contractuele dierenartsen. Daarnaast staan ongeveer 700 zelfstandige dierenartsenkeurders in voor de effectieve keuring van vlees en vis. Iedereen erkent de cruciale van de zogenaamde dierenartsen met opdracht rol binnen de volksgezondheid en de voedselveiligheid daar zij tijdens en na de slachting waken over […]

Juridische knelpunten telewerken

woensdag 11 mei 2005

Op een eerder gestelde vraag over telewerken antwoordde de minister van Werk dat de knelpunten terzake zich rond een aantal arbeidsrechtelijke thema?s zoals het ARAB en rond arbeidsongevallen situeren. Maggie wenste in een nieuwe vraag te weten welke deze knelpunten concreet zijn en wat de timing van de minister is om ze aan te pakken.