Archieven van de maand juli, 2005

Ter beschikking stellen van oudere werknemers

vrijdag 29 juli 2005

Oudere werknemers hebben in de loop van hun loopbaan vaak heel wat kennis en ervaring opgedaan. Maar oudere werknemers zijn vaak duurder dan jongere werknemers. Dit doet sommige werkgevers eerder kiezen voor jongeren werknemers ipv de oudere. Het gebeurt dan ook dat men een oudere werknemer ofwel ontslaat ofwel op brugpensioen stuurt.

Vermindering sociale bijdragen oudere werknemers

dinsdag 26 juli 2005

In het najaar zal het grote eindeloopbaandebat gevoerd worden. Een aantal voorstellen en idee?n zijn gebundeld in een nota van de bevoegde minister. Maar ook Maggie heeft hierover een aantal zeer concrete voorstellen.

Wetsvoorstel inzake de arbeidsongevallen

vrijdag 22 juli 2005

In de huidige arbeidsongevallenwet wordt voorzien dat de echtgenoot onder bepaalde voorwaarden kan genieten van een lijfrente die gelijk is aan 30% van de basisloon van de overledene. Voor wettelijk samenwonenden is er evenwel niks voorzien. Maggie wenst met dit voorstel ook samenwonenden te laten genieten van deze lijfrente.

Wetsvoorstel tot wijziging van de anti-pestwet

dinsdag 19 juli 2005

Een jaar geleden werd in de kamercommissie Sociale Zaken de evaluatie van de zogenaamde antipestwet voorgesteld. Op basis hiervan werd een bijsturing van de wet in het vooruitzicht gesteld. Maggie diende alvast een wetsvoorstel in tot vervanging van de omgekeerde bewijslast door een gedeelde bewijslast.

Gelijkschakeling en maatschappelijke aanvaarding van holebi’s

vrijdag 15 juli 2005

Afgelopen dinsdag keurde de kamercommissie van Justitie het wetsvoorstel dat adoptie door holebikoppels mogelijk wilt maken, goed. Hiermee wordt een belangrijke discriminatie opgeheven. Maar dit betekent niet dat het werk daarmee af is ! Daarom heeft Maggie samen met een aantal collega’s een voorstel van resolutie ingediend dat de gelijkschakeling en maatschappelijke aanvaarding van de […]

Gelijkschakeling en maatschappelijke aanvaarding van holebi's

vrijdag 15 juli 2005

Afgelopen dinsdag keurde de kamercommissie van Justitie het wetsvoorstel dat adoptie door holebikoppels mogelijk wilt maken, goed. Hiermee wordt een belangrijke discriminatie opgeheven. Maar dit betekent niet dat het werk daarmee af is ! Daarom heeft Maggie samen met een aantal collega’s een voorstel van resolutie ingediend dat de gelijkschakeling en maatschappelijke aanvaarding van de […]

Studie kenniscentrum over de hartcentra

woensdag 13 juli 2005

De sociale zekerheid wordt jaarlijks geconfronteerd met tekorten in haar begroting. Sinds de gezondheidswet heeft de minister volmachten om de uitgaven onder controle te houden. Een analyse van het Kenniscentrum stelt vast dat de halfgespecialiseerde hartcentra geen meerwaarde hebben en dus beter afgeschaft worden. Maggie wenste te weten wat de minister van plan is met […]

Kinesisten – voorlopig RIZIV-nummer

vrijdag 8 juli 2005

Vorige week zijn een aantal jonge mensen afgestudeerd als kinesist. Totnogtoe verkeren zij in onwetendheid of hun een voorlopig RIZIV-nummer zal worden toegekend in afwachting van een examen dat definitief recht geeft op een RIZIV-nummer. Maggie wenste hierover meer duidelijk van de minister.

Stookoliefonds

maandag 4 juli 2005

Donderdag aanstaande zal de Kamer het wetsontwerp betreffende diverse bepalingen stemmen. Dit ontwerp bevat een aantal belangrijke wijzigingen die betrekking hebben op het stookoliefonds.

Wetsontwerp betreffende de pensioenen voor zelfstandigen

vrijdag 1 juli 2005

Volgende week donderdag (7 juli) wordt in de plenaire vergadering het wetsontwerp betreffende de pensioenen voor zelfstandige behandeld. Dit ontwerp werd reeds door de commissie Bedrijfsleven unaniem goedgekeurd. Meer in het bijzonder verandert er een en ander voor de meewerkende echtgenoten.