Archieven van de maand september, 2005

KB betreffende de generische geneesmiddelen

donderdag 29 september 2005

In het Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 73??2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 voorziet in een procedure om artsen aan te zetten meer generische geneesmiddelen voor te schrijven.

Energiemaatregelen – regering

dinsdag 27 september 2005

Tijdens de Ministerraad van 9 september 2005 ll. heeft de regering een aantal maatregelen aangekondigd mbt de hoge energieprijzen. Zo werd er beslist om een gespreide betaling van de energiefacturen mogelijk te maken.

Serviceflats Invest

donderdag 22 september 2005

Voor de financiering van serviceflats werd op initiatief van de Vlaamse regering in 1995 een vastgoedbevak Serviceflats Invest opgericht.

Strijd tegen de werkloosheidsvallen

dinsdag 20 september 2005

Soms is het financieel verschil tussen werken en niet-werken zo klein dat een aantal mensen ervoor opteren om thuis te blijven en aldus een aantal kosten zoals vervoer, kinderopvang etc niet hoeven te maken. Deze zogenaamde werkloosheidsvallen dienen aangepakt te worden. Maggie wenste een overzicht te krijgen van de genomen maatregelen om deze werkloosheidsvallen weg […]

Gelijke verloning voor mannen en vrouwen

donderdag 15 september 2005

De vrouwen zijn erin geslaagd om de arbeidsmarkt te veroveren. Maar betekent dit dat vrouwen eenzelfde loon als de mannen ontvangen voor eenzelfde functie ? Jammer genoeg niet ! Vandaar dat Maggie samen met een aantal collega’s een resolutie heeft ingediend die hierop de aandacht wilt vestigen.

Algemene vergadering Femina

maandag 12 september 2005

Afgelopen zaterdag was Maggie gastspreker op de algemene vergadering van de liberale vrouwen van Vilvoorde. Hieronder vindt u haar toespraak.

Sociale zekerheidsparastatalen – sociale

vrijdag 9 september 2005

De kruispuntbank en andere sociale zekerheidsparastatalen doen op regelmatige basis beroep op de VZW. SmalS-MvM. SmalS-MvM heeft hoofdzakelijk als leden de federale overheidsdiensten en een aantal federale parastatalen. Maggie wenste graag enige verduidelijking van de minister over deze samenwerking. >

Algemene vergadering Femina

donderdag 8 september 2005

De liberale vrouwen van Vilvoorde hebben Maggie uitgenodigd als gastspreker op hun algemene vergadering nu zaterdag 10 september. Maggie zal het er hebben over de combinatie arbeid en gezin alsook over de problematiek van de pensioenen. Deze vergadering vindt plaats om 14u30 in de Liberale ziekenbeurs te Vilvoorde.

Inning remgeld kinesisten

donderdag 8 september 2005

De nationale overeenkomst tussen kinesitherapeuten en verzekeringsinstellingen van 2003 bepaalt in haar artikel 9 dat de kinesitherapeut in tenminste 70% van de door hem geattesteerde verstrekkingen het persoonlijk aandeel aan de rechthebbende aanrekent.