Strijd tegen de werkloosheidsvallen

Soms is het financieel verschil tussen werken en niet-werken zo klein dat een aantal mensen ervoor opteren om thuis te blijven en aldus een aantal kosten zoals vervoer, kinderopvang etc niet hoeven te maken. Deze zogenaamde werkloosheidsvallen dienen aangepakt te worden. Maggie wenste een overzicht te krijgen van de genomen maatregelen om deze werkloosheidsvallen weg te werken.


De vice-gouverneur van de Nationale Bank oordeelt dat het verschil tussen werken en niet-werken in België financieel gezien niet voldoende groot is. Dat zadelt België op met een ernstig probleem volgens hem. Het is inderdaad een feit dat de strijd tegen de werkloosheidsvallen zowel tijdens de paars-groene als deze paarse regering een belangrijk beleidsitem is in de strijd tegen tegen de werkloosheid. In dat kader werden in het verleden nochtans reeds een aantal maatregelen genomen, maar blijkbaar volstaan die nog niet om het verschil tussen arbeid en werkloosheid in bepaalde gevallen voldoende groot te maken in het voordeel van het eerste.

1) Ik kreeg van de Minister graag een overzicht van alle maatregelen die sinds 1999 werden genomen in het kader van de strijd tegen de

a) financiële werkoosheidsvallen?

b) niet-financiêle werkloosheidsvallen?

2) Werden al deze maatregelen uitgevoerd?

3) Welk was het numeriek effect van elke maatregel?

4) Hoeveel bedraagt de bruto-, resp. netto-kostprijs van elke maatregel?

5) Welke maatregelen staan er momenteel nog op stapel?

6) Welke maatregelen zijn er volgens de Minister nog noodzakelijk om de werkloosheidsvallen verder uit de wereld te helpen?

7) Zal de Minister hierbij ook de piste overwegen om het bijkomende fiscaal voordeel van vervangingsinkomen geleidelijk af te schaffen?

8)

a) Zal de Minister aan de NAR een evaluatie vragen van het beleid ter bestrijding van de financiële en niet-financiële werkloosheidsvallen?

b) Welke timing zal de Minister respecteren?

voor het antwoord, klik hier, pag. 16306 ev

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.