Serviceflats Invest

Voor de financiering van serviceflats werd op initiatief van de Vlaamse regering in 1995 een vastgoedbevak Serviceflats Invest opgericht.

Voor de gebruiker werden een aantal voordelen verbonden aan het aankopen van aandelen. De dividenden van residenti?le vastgoedbevaks zijn ook vrijgesteld van roerende voorheffing.

Graag vernam ik van de minister :

1. Wat zijn de fiscale minder-inkomsten als gevolg van deze maatregel sinds de oprichting van de vastgoedbevak Serviceflats Invest, ingedeeld per jaar ?

2. Waarom werden aan andere vastgoedbevak?s die investeren in ouderenvoorzieningen niet dezelfde voordelen gegeven ?

voor het antwoord, klik hier pag. 16152 ev.

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.