KB betreffende de generische geneesmiddelen

In het Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 73??2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 voorziet in een procedure om artsen aan te zetten meer generische geneesmiddelen voor te schrijven.

In het huidige artikel 73??2 van de wet van 14 juli 1994 wordt immers geen procedure voorzien om criteria vast te stellen voor het bepalen van de onnuttig dure of overbodige verstrekkingen. Dit KB wil dit veranderen.

Daarom wordt er in dit KB minimumpercentages voor het voorschrijven van goedkope, generische geneesmiddelen vastgesteld.

Artsen die na een periode van 6 maanden niet voldoen aan deze minima, kunnen gedurende 6 maanden onder toezicht worden geplaatst, zoals voorzien in artikel 141??2 van de Riziv wet.

De percentage per geneesheer zijn de volgende :

?X huisarts : 27%

?X geneesheer specialist in de anesthesie-reanimatie : 18%

?X geneesheer specialist in de cardiologie : 29%

?X geneesheer specialist in de heelkunde : 22%

?X geneesheer specialist in de neurochirurgie : 15%

?X geneesheer specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde : 19%

?X geneesheer specialist in de dermatologie : 21%

?X geneesheer specialist in de gastro-enterologie : 30%

?X geneesheer specialist in de gynaecologie-verloskunde : 9%

?X geneesheer specialist in de inwendige geneeskunde : 24%

?X geneesheer specialist in de neurologie : 15%

?X geneesheer specialist in de psychiatrie : 21%

?X geneesheer specialist in de neuropsychiatrie : 17%

?X geneesheer specialist in de oftalmologie : 15%

?X geneesheer specialist in de orthopedische heelkunde : 14%

?X geneesheer specialist in de otorhinolarygologie : 15%

?X geneesheer specialist in de pediatrie : 14%

?X geneesheer specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie : 17%

?X geneesheer specialist in de pneumologie : 12%

?X geneesheer specialist in de radiotherapie- oncologie : 30%

?X geneesheer specialist in de reumatologie : 14%

?X geneesheer specialist in de stomatologie : 30%

?X geneesheer specialist in de urologie : 19%

?X tandartsen : 30%

?X andere geneesheren specialisten : 18%

Omdat dit KB tot nog een aantal vragen oproept, heeft Maggie besloten om een mondelinge vraag om uitleg te stellen aan de minister. Van zodra het antwoord er is, verneemt u er meer over op deze site.

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.