Archieven van de maand oktober, 2005

Persconferentie

maandag 31 oktober 2005

Afgelopen donderdag 27 oktober heeft Maggie, samen met de andere commissarisen van Sociale Zaken, een persconferentie gehouden. Daarop heeft Maggie onder meer haar voorstel van resolutie over de preventie van prikongevallen op het werk toegelicht.

Telewerken tijdens staking

vrijdag 28 oktober 2005

Vandaag is er een algemene staking. Voor werkwillige werknemers die hierdoor niet op hun werk geraken, kan telewerken een oplossing bieden. Maggie wenste te weten van de minister of hij bereid om bij wijze van experiment de ambtenaren te laten telewerken.

Laattijdig verstrekken van looninformatie aan rusthuizen door Riziv

donderdag 27 oktober 2005

De financiering van de rusthuizen vanuit het RIZIV gebeurt met een gesloten budget, bepaald door een forfait per instelling en een maximaal te factureren bedrag. Dit quotum aan dagen moest al in juli 2004 berekend zijn door het RIZIV, maar het is nog niet meegedeeld aan de instellingen.

De screening van coloncarcinoom

dinsdag 25 oktober 2005

Via de pers vernemen we dat u werkt aan een screeningsprogramma naar coloncarcinoom bij alle 50-plussers.

Het opnemen van het pneumokokkenvaccin in het vaccinatieprogramma

maandag 24 oktober 2005

De pneumokokkenbacterie is in Belgiƫ de belangrijkste oorzaak van meningitis, bacteriƫmie, septicemie en pneumonie bij zuigelingen en het jonge kind. De incidentie van pneumokokkeninfecties is op dit ogenblik 59 op 100.000 bij kinderen jonger dan 5 jaar en 104 op 100.000 bij kinderen jonger dan 2 jaar.

De grote verschillen op de diensten intensieve verzorging

vrijdag 21 oktober 2005

Op basis van de gegevens uit de periode 2001-2004 werd nagegaan hoe ziekenhuizen omgingen met reanimatiebehandelingen na een operatie op de afdelingen intensieve zorgen. Er bleken grote verschillen in medische praktijk te bestaan.

Preoperatieve onderzoeken

donderdag 20 oktober 2005

Eind juni hebben alle Belgische ziekenhuizen feedback ontvangen over de preoperatieve onderzoeken die in 2003 in hun instelling werden uitgevoerd bij gezonde volwassen pati?nten die werden gehospitaliseerd voor een courante, niet-urgente chirurgische ingreep.

Uitblijven van subsidies voor de huisartsenkringen

woensdag 19 oktober 2005

De minister stelde middelen ter beschikking om in een aantal steden huisartsenwachtdiensten te financieren.

Het Generatiepact

vrijdag 14 oktober 2005

In zijn beleidsverklaring, afgelopen dinsdag, verwees de premier herhaaldelijk naar een zogenaamd generatiepact. Dit pact bevat een geheel aan maatregelen, 66 om precies te zijn, dat ervoor moet zorgen dat wij in staat zijn om de huidige welvaart te behouden. Hieronder vindt u de integrale tekst van dit pact terug.

Beleidsverklaring 11 oktober 2005

woensdag 12 oktober 2005

Gisteren heeft de premier voor de voltallige Kamer de beleidsverklaring van de regering toegelicht. Aandacht ging vooral uit naar het zogenaamde generatiepact. Dit pact is een verzameling van maar liefst 66 maartegelen die samen een doel hebben nl. meer mensen langer aan het werk houden.