Archieven van de maand december, 2005

Wetsontwerp diverse bepalingen

vrijdag 30 december 2005

Woensdag 21 december heeft de Kamer het wetsontwerp betreffende diverse bepalingen goedgekeurd. Dit ontwerp omvat onder meer een hele reeks maatregelen die betrekking hebben op werkgelegenheid.

Programmawet aangenomen

dinsdag 27 december 2005

Afgelopen woensdag 21 december heeft de Kamer haar goedkeuring verleend aan de programmawet. Voor wat het luik volksgezondheid betreft omvat deze wet een hele reeks maatregelen.

Maggie tevreden over het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen

woensdag 21 december 2005

Afgelopen dinsdagmorgen is het akkoord artsen-ziekenfondsen afgesloten. Het nieuwe tariefakkoord geldt voor 2006 en 2007. Maggie is tevreden met het nieuwe akkoord.

Het generatiepact is goedgekeurd !

vrijdag 16 december 2005

Gisterenavond heeft de voltallige Kamer het generatiepact haar goedkeuring verleend aan het generatiepact. Namens de VLD is Maggie hierover tussengekomen.

Generatiepact

vrijdag 9 december 2005

Afgelopen donderdag, tijdens de vroege uurtjes, heeft de commissie Sociale Zaken het zogenaamde generatiepact goedgekeurd. Het generatiepact is een geheel van maatregelen die ervoor moeten zorgen dat mensen langer aan het werk blijven

Profielen inzake het voorschrijfgedrag

vrijdag 2 december 2005

In een eerdere vraag van Maggie over onder meer de profielen had de minister beloofd dat de artsen die in de maand oktober zouden ontvangen.