Archieven van de maand januari, 2006

Profielen inzake goedkope geneesmiddelen

vrijdag 13 januari 2006

De voorbije week hebben de meeste artsen een brief van het RIZIV ontvangen waarin hun profiel inzake goedkope geneesmiddelen werd geschetst. Omdat de werkwijze en de berekening van het percentage heel wat vragen oproept, heeft Maggie hierover gisteren een mondelinge vraag gesteld in de plenaire vergadering.

Overstap werknemer openbare naar private sector

woensdag 11 januari 2006

Werknemers die vanuit de openbare sector wensen over te stappen naar een functie in de private sector worden vaak in hun voornemen geremd omwille van het ?ancienniteitsprobleem?. Ze kunnen meer bepaald hun ancienniteit die ze in de openbare sector hebben opgebouwd niet transfereren naar de private sector. Maggie wenste van de minister voor Werk te […]

www.maggiedeblock.be : 41.702 bezoekers in 2005

dinsdag 3 januari 2006

Niet minder dan 41.702 mensen bezochten onze website in 2005. Het aantal geconsulteerde pagina’s neemt bovendien steeds toe. Ook in 2006 blijven wij u graag verder informeren over de werkzaamheden van Maggie. Opmerkingen, suggesties of bedenkingen zijn steeds welkom op : [email protected]

Beste wensen voor 2006

maandag 2 januari 2006

Maggie en haar medewerkers wensen u allen een vruchtbaar 2006, geluk, arbeidsvreugde, veel vriendschap en liefde en vooral een goede gezondheid