Archieven van de maand februari, 2006

Afstemming sociaal zekerheidsstelsel op thuiswerk

dinsdag 28 februari 2006

Tijdens de tweedaagse Ministerraad van 16 en 17 januari 2004 in Gembloers besliste de Regering om de thuiswerker een volwaardige plaats te geven. Er werd vooropgesteld dat er een sluitend juridisch kader zou komen voor de thuiswerker aangepast aan de realiteit van dit thuiswerk en met de nodige waarborgen voor arbeidsbescherming en bescherming van de […]

Ook plenaire vergadering neemt unaniem voorstel over defibrillatoren aan

zaterdag 25 februari 2006

Na de stemming in de commissie Volksgezondheid heeft nu ook het voltallige parlement het wetsvoorstel over de automatische defibrillatoren unaniem aangenomen.

Syndicale vertegenwoordiging in KMO’s

vrijdag 24 februari 2006

Momenteel wordt in de commissie Sociale Zaken het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk , met het oog op de instelling van de vertegenwoordiging van de werknemers de Kleine en Middelgrote Ondernemingen besproken. Maggie is aangesteld als rapporteur.

Syndicale vertegenwoordiging in KMO's

vrijdag 24 februari 2006

Momenteel wordt in de commissie Sociale Zaken het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk , met het oog op de instelling van de vertegenwoordiging van de werknemers de Kleine en Middelgrote Ondernemingen besproken. Maggie is aangesteld als rapporteur.

Pesten op het werk

vrijdag 17 februari 2006

Naar aanleiding van het incident bij het bedrijf Sidmar, waarbij een collega bijna werd vergiftigd als gevolg van een misplaatste grap, stelde Maggie in de plenaire vergadering van 16 februari een vraag aan de minister van Werk.

Financiering solohuisartspraktijk

donderdag 9 februari 2006

Omdat Maggie gisteren niet aanwezig kon zijn om een vraag te stellen over de praktijkassistenten voor de huisartsen, heeft collega Hilde Dierickx de vragen van Maggie overgenomen in haar vraag over de financiering van de solohuisartsenpraktijk.

Vlaamse subsidies aan mini-cr?es

woensdag 8 februari 2006

Deze week werd beslist dat bedrijven in de nabije toekomst geen federale vennootschapsbelasting meer moeten betalen op steun van de Vlaamse overheid.

Wetsvoorstel defibrillatoren unaniem aangenomen

dinsdag 7 februari 2006

Het wetsvoorstel betreffende het bedienen van een automatische defibrillator door niet-artsen is deze morgen in de commissie Volksgezondheid unaniem aangenomen.

Wet inzake experimenten op de menselijke persoon

vrijdag 3 februari 2006

Het Arbitragehof oordeelde dat de wet betreffende de experimenten op de menselijke persoon voor een deel zijn bevoegdheid te buiten was gegaan, meer bepaald door de definitie van experiment zo ruim te maken dat ook studie en onderzoek over aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen bevoegd zijn vallen onder de wet.

Regularisatie dagvergoedingen telewerken

donderdag 2 februari 2006

In veel gevallen worden door de werknemers gemaakte ?kosten die eigen zijn aan de werkgever? onder de vorm van een vast maandelijks forfait terugbetaald. Zowel de fiscus als de RSZ kunnen onderzoeken of dit forfait een redelijke raming vormt van de werkelijke kosten. Op basis van artikel 111 van de wet van 20 juli 2005 […]