Archieven van de maand maart, 2006

Gelijke verloning voor mannen en vrouwen

vrijdag 31 maart 2006

De gelijke verloning voor mannen en vrouwen voor werk van gelijke waarde is vastgelegd in tal van internationale verdragen, alsook in de Belgische grondwet. Belgi? bezit een zeer gedetailleerde wetgeving op het gebied van gelijke verloning en functiewaardering.

Kleine risico’s voor zelfstandigen

donderdag 30 maart 2006

De regering heeft beslist om de kleine risico?s voor zelfstandigen gefaseerd in te voeren. Zo zullen vanaf 1 juli 2006 alle startende ondernemers en de zelfstandigen met de laagste pensioenuitkeringen reeds gratis gedekt zijn voor de zogenaamde ‘kleine risico’s’ in de ziekteverzekering

Kleine risico's voor zelfstandigen

donderdag 30 maart 2006

De regering heeft beslist om de kleine risico?s voor zelfstandigen gefaseerd in te voeren. Zo zullen vanaf 1 juli 2006 alle startende ondernemers en de zelfstandigen met de laagste pensioenuitkeringen reeds gratis gedekt zijn voor de zogenaamde ‘kleine risico’s’ in de ziekteverzekering

Pensioen gemengde loopbanen

woensdag 29 maart 2006

De afgelopen jaren is er heel wat werk verricht met betrekking tot het inperken van administratieve rompslomp voor rechthebbenden in de sociale zekerheid. Blijkbaar is het werk nog niet af. Vooral mensen met een gemengde loopbaan moeten voor de administratie nog heel wat informatie zelf opvragen. Reden voor Maggie om de bevoegde minister om wat […]

Uitvoering vorig sociaal akkoord rusthuissector

maandag 27 maart 2006

In het vorige sociaal akkoord dat de minister met de private de rusthuissector afsloot naar aanleiding van het sociaal meerjarenplan voorzag in het wegwerken van de financiële discriminaties op basis van het statuut ondermeer een financiële tussenkomst voor de zelfstandige uitbaters verpleegkundige die in hun eigen instelling werken.

Evaluatie wet op de vrijwilligers

vrijdag 24 maart 2006

De Kamercommissie Sociale Zaken heeft tijdens haar vergadering van 21 maart de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers geëvalueerd. Als mede-indiener van deze wet volgt Maggie deze evaluatie uiteraard op de voet. Maggie is dan ook als verslaggever aangeduid.

Debat millenniumdoelstellingen

donderdag 23 maart 2006

Op donderdag 16 maart nam Maggie deel aan een debat over de millenniumdoelstellingen. Dit debat werd georganiseerd door de GROM. GROM staat voor gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking, en het is een adviesraad die schepen voor Ontwikkelingssamenwerking en het schepencollege adviseert over ontwikkelingssamenwerking. Naast Maggie namen verder ook nog Sabine de Bethune (senator CD&V), Bart Martens […]

Dagvergoedingen telewerken

woensdag 22 maart 2006

In een aanvullend antwoord op mijn mondelinge vraag van 1 februari jl. (vraag nr. 9876) over de verzoeken tot regularisatie van dagvergoedingen in het kader van telewerken, antwoordde de Minister dat er ?geen enkele wets- of reglementaire bepaling de sociale zekerheidsreglementering melding maakt van een termijn van ??n ? twee weken in verband met de […]

Gedifferentieerde terugbetaling raadpleging geneesheer-specialist

dinsdag 21 maart 2006

De minister werkt blijkbaar aan een gedifferentieerde terugbetaling van de raadpleging van een specialist in functie of de pati?nt al dan niet doorgestuurd is door de huisarts. Wie door de huisarts is doorgestuurd zou volgens het ontwerp van koninklijk besluit een paar euro minder moeten betalen dan wie rechtstreeks naar de specialist is gegaan.

Pediaters in ziekenhuizen

maandag 20 maart 2006

Uit een antwoord op een schriftelijke vraag blijkt dat er weinig pediaters zijn die louter intramuraal werken. Dit antwoord was onder meer de aanleiding voor Maggie haar pleidooi voor incentives voor de huisarts (zie bericht 15/03).