Archieven van de maand mei, 2006

Antidepressiva

woensdag 31 mei 2006

Een studie van het RIZIV toont aan dat 170.000 mensen slechts één verpakking van een antidepressivum nodig hadden, terwijl volgens wetenschappelijke aanbevelingen een echte behandeling van een depressie een medicatiekuur van zes tot 8 maanden vergt.

Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

dinsdag 30 mei 2006

Afgelopen woensdag 22 mei heeft de Kamer het wetsontwerp betreffende de oprichting van een Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsprodukten aangenomen.

Defibrillatoren

maandag 29 mei 2006

Afgelopen woensdag 24 mei, heeft de Kamer unaniem het gewijzigde wetsvoorstel inzake de automatische defibrillatoren goedgekeurd.

Verslag wetsontwerp verbetering werkgelegenheidsgraad

vrijdag 19 mei 2006

Gisteren heeft Maggie in de plenaire vergadering verslag uitgebracht van de besprekingen in commissie over het wetsontwerp houdende wijziging van artikel 13 van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers.

Wijziging heffingen omzet vergoedbare geneesmiddelen

dinsdag 16 mei 2006

Afgelopen donderdag 11 mei keurde de Kamer het wetsontwerp inzake de hervormingen van de heffingen op de omzet van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten goed.

Wetsvoorstel tot wijziging KB werkloosheidsreglementering

maandag 15 mei 2006

Afgelopen donderdag 11 mei werd het wetsvoorstel betreffende de wijziging van het KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in overweging genomen. Maggie heeft dit wetsvoorstel samen met collega Sabien Lahaye-Battheu ingediend.

Internationale Dag van de Verpleegkundige

vrijdag 12 mei 2006

Vandaag 12 mei is het ?Internationale Dag van de Verpleegkundige?. Enkele jaren geleden werd 12 mei uitgeroepen tot Internationale Dag van de Verpleegkunde. Deze datum is niet toevallig gekozen. 12 mei is immers de geboortedatum van Florence Nightingale, die voor de verpleegkunde heel wat baanbrekend werk verrichtte.

VLD-perslunch op donderdag 11 mei

donderdag 11 mei 2006

Vandaag heeft Maggie op de wekelijkse VLD-perslunch haar wetsvoorstel inzake telewerken toegelicht. Dit wetsvoorstel wil een sluitend juridisch kader bieden voor de telethuiswerker nl. de werknemer die hetzij sporadisch hetzij op regelmatige basis vanuit zijn verblijfplaats werk verricht dat normaliter in het bedrijf of op het kantoor uitgevoerd wordt.

Aanpassing antipestwet

woensdag 10 mei 2006

Recent ondervroeg Maggie in de plenaire vergadering de minister van Werk over zijn plannen om de antipestwet aan te passen. Ondertussen is er al een tipje van de sluier opgelicht. Aanleiding voor Maggie om de minister in de bevoegde kamercommissie verder te ondervragen. Vooral de omgekeerde bewijslast blijft vele vragen oproepen.

Telewerken – studiedag

vrijdag 5 mei 2006

Gisteren nam Maggie deel aan een studiedag over Telewerken, georganiseerd door Professor Blanpain. Op deze studiedag werd onder meer aandacht besteed aan het telewerken in de praktijk alsook aan het wettelijke kader.