Archieven van de maand juni, 2006

Eindelijk juridisch kader voor telewerken !

donderdag 29 juni 2006

Maggie volgt reeds geruime tijd het dossier van telewerken. Na het stellen van talrijke vragen, het indienen van resoluties alsook een wetsvoorstel om telewerken te regelen, heeft de regering eindelijk gevolg gegeven aan de vraag voor een wettelijk kader rond telewerken.

Statuut van pleegouders

maandag 26 juni 2006

In Belgi? verblijven meer dan 4800 kinderen bij pleegouders. Soms zijn ze geplaatst met instemming van de natuurlijke ouders, soms werden ze geplaatst door de jeugdrechtbank. Samen met collega Martine Taelman diende Maggie een wetsvoorstel waarin voorgesteld wordt om aan de pleegouders ook een aantal rechten toe te kennen.

Pensioenbonus

vrijdag 23 juni 2006

De afgelopen dagen was er in de pers heel wat aandacht omtrent het idee van een pensioenbonus. Aanleiding voor Maggie om de bevoegde minister hierover te ondervragen tijdens het vragenuurtje in de plenaire vergadering.

donderdag 22 juni 2006

Voor patiënten met diabetes werd in de vorige legislatuur een diabetespas uitgewerkt. Daarmee is al een belangrijke stap gezet voor de vele diabetespatiënten in ons land, maar er blijven toch nog heel wat papieren hindernissen bestaan. Maggie wilt van de minister weten of beter elektronisch beheer tot de mogelijkheden behoort.

Prozac voor kinderen ?

woensdag 21 juni 2006

Het Europese agentschap voor medicijnen (EMEA), gevestigd in Londen, heeft recent beslist dat aan kinderen, die lijden aan een matige tot zware depressie, het geneesmiddel Prozac mag worden voorgeschreven. De grens voor het gebruik van Prozac lag tot dusver bij 18 jaar. Toch gaat het hier niet om een onschuldig geneesmiddel. Maggie wenste een woordje […]

Huidkanker – gevaren langdurige blootstelling aan de zon

maandag 19 juni 2006

Op 15 juni heeft de Kamer het voorstel van resoltuie over huidkanker als gevolg van een langdurige blootstelling aan de zon inoverweging genomen. Deze resolutie werd door Maggie mee ondertekend.

Arbeidsongevallenverzekering – aanvraag pensioen

donderdag 15 juni 2006

In het kader van artikel 4bis van het koninklijk besluit van 13 januari 1983 moeten genieters van een uitkering in het kader van de arbeidsongevallenwetgeving die ene pensioenaanvraag indienen een aantal inlichtingen meedelen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen.

dinsdag 13 juni 2006

In de marge van de presentatie van het ACV-congres over solidariteit heeft de voorzitter zijn beklag gedaan over de omzetting van het Generatiepact. Die omzetting gebeurt deels via de kabinetten, deels binnen de NAR en binnen de groep van Tien. Maggie wenste van de minister van Financiën te vernemen welke maatregelen uit het Generatiepact er […]

Fiskaal voorstel van de Vlaamse minister voor landbouw

maandag 12 juni 2006

De Vlaamse Minister-President, tevens Vlaams Minister van Landbouw, heeft een fiscaal voorstel overhandigd aan de federale Minister van Landbouw en Middenstand en de Minister van Financi?n. Maggie wenste van beide federale ministers te weten wat zij van dit voorstel vonden.

Rechten van de vrijwilligers

vrijdag 9 juni 2006

Het statuut van de vrijwilliger heeft een lange weg afgelegd, maar gisteren was het dan zo ver ! In plenaire vergadering heeft de Kamer unaniem het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers goedgekeurd. Maggie was ??n van de indieners van dit voorstel. Hieronder leest u haar […]